Dokumentacja : Inne - Mobilna Faktura

Inne – Mobilna Faktura – Synchronizuj

Faktura VAT 2021 | Inne – Mobilna Faktura – Synchronizuj Synchronizacja z Mobilna Faktura Wybieramy typ danych, które mają zostać zsynchronizowane i naciskamy Synchronizuj. Po chwili program zsynchronizuje dane z Mobilną Fakturą. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Inne – Mobilna Faktura – Ustawienia

Faktura VAT 2021 | Inne – Mobilna Faktura – Ustawienia Mobilna synchronizacja W tym miejscu wpisujemy dane potrzebne do synchronizacji Mobilnej Faktury. W tym celu wymagane jest zainstalowanie potrzebnych bibliotek. Zostaniemy poproszeni o zgodę na pobranie wymaganych bibliotek. Program pobierze plik instalacyjny bibiliotek, który należy następnie zainstalować. © 1999-2021 RAFSOFT.NET