Oprogramowanie dla firm

Wystawianie faktur

Faktura VAT » Wystawianie faktur
5/5 - Liczba ocen: 1

Program Faktura VAT wystawia następujące dokumenty

 • Faktury seryjne
 • Faktury cykliczne lub abonamentowe za jakąś usługę.

Dokumenty magazynow(wersja PRO):

Księgowość

Deklaracje VAT

Ewindencja VAT

KPiR

Wystawianie faktur to codzienność wielu przedsiębiorców. Należy pamiętać o przestrzeganiu aktualnych przepisów w tym zakresie i terminowym wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Sprawdź, jak wystawić fakturę w programie Faktura VAT 2022.

Faktura jest podstawowym dokumentem sprzedaży dokonywanej pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W niektórych przypadkach bywa wystawiana na rzecz konsumenta, mimo iż zasadniczo podstawowym dowodem sprzedaży dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest paragon fiskalny.

Wystawianie faktur – ogólne zasady

Przedsiębiorca wystawia fakturę do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towaru lub świadczenie usług. W praktyce zwykle odbywa się to wcześniej. Od zasady tej obowiązują nieliczne wyjątki, dotyczą one m.in. dostawy energii elektrycznej czy usług budowlanych.  

Nabywca może żądać wystawienia faktury do paragonu w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Wystawianie faktur to obowiązek wszystkich czynnych podatników VAT. Jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT, fakturę wystawić może, choć nie musi. Nie ma przy tym znaczenia, czy wystawiony przez siebie dowód sprzedaży nazwie „Fakturą” czy „Rachunkiem” – w świetle ustawy o VAT każdy z tych dokumentów traktowany jest jako faktura.

Rodzaje faktur

Oprócz faktur wystawianych przez podatników VAT czynnych i przedsiębiorców zwolnionych z VAT, dokumentujących dostawy towarów i świadczenie usług, wyróżnia się też między innymi faktury:

 • Zaliczkowe
 • Końcowe
 • Korygujące
 • Faktury podatników zwolnionych z VAT
 • Uproszczone (w tym paragony fiskalne zawierające NIP nabywcy do kwoty 450 zł)
 • Faktury VAT małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
 • Faktura VAT marża
 • Pro-forma

Przy czym ostatni z wymienionych dokumentów – faktura pro-forma – nie jest dowodem księgowym. Wystawienie faktur pro-forma nie zobowiązuje do niczego ani sprzedawcy, ani nabywcy. Stanowi raczej potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia.

Obowiązkowe dane, które muszą znaleźć się na fakturze

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, o rodzaju faktury nie decyduje nazwa, która znajdzie się na dokumencie, lecz zakres danych, jakie zawiera. Obowiązkowe elementy na fakturze zostały wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Faktura powinna zawierać minimum następujące elementy:

 • numer faktury,
 • datę wystawienia,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile data ta jest różna od daty wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz numery NIP,
 • nazwę sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi,
 • ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwoty rabatów,
 • łączną wartość netto towarów lub wykonanych usług,
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Faktury mogą być przekazywane nabywcy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie. W tym drugim wypadku nie ma znaczenia format dokumentu (PDF, DOC itp.). Ważne jest, by zachowywał on integralność treści, czytelność i autentyczność pochodzenia.

Wystawianie faktur w programie Faktura VAT 2022

Najprościej pod względem wystawiania faktur mają użytkownicy nowoczesnego oprogramowania sprzedażowego. Wystawianie faktur w programie Faktura VAT 2022 jest proste i intuicyjne. Klasyczny interfejs pozwala każdemu użytkownikowi łatwo odnaleźć się w jego funkcjach. Aby wystawić fakturę, wystarczy kliknąć „Nowy dokument” -> „Sprzedaży”:

wystawianie faktur

Następnie spośród dostępnych ikon wybieramy rodzaj faktury, jak chcemy wystawić i klikamy „OK”:

Wystawianie faktur

Uzyskujemy w ten sposób czytelne okno, w którym w prosty i szybki sposób wybieramy kontrahenta lub wpisujemy ręcznie jego dane, dodajemy pozycje i edytujemy ceny. Wystawienie faktur w programie Faktura VAT 2022 odbywa się łatwo i intuicyjnie. Aby zatwierdzić dokument, klikamy ikonę „Zapisz”. Fakturę można od razu wydrukować lub przesłać elektronicznie.

Nasze programy do fakturowania zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi!

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *