Oprogramowanie dla firm

Faktura VAT marża

Faktura VAT » Faktura VAT marża
Oceń ten post

Faktura VAT marża to dokument związany ze szczególną procedurą rozliczania podatku VAT, stosowaną przy sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, a także świadczeniu usług turystycznych. Sprawdź, kiedy wystawić taki dokument i jak zrobić to w programie Faktura VAT 2021.

Zapłata podatku od marży

Zasada ogólna wskazuje, że sprzedawca musi naliczyć VAT od pełnej wartości dostarczonych towarów lub sprzedanych usług. Inaczej jest z fakturą VAT marża. Wystawiający ją podatnik odprowadza VAT tylko od marży, którą naliczył przy sprzedaży. Marża to różnica pomiędzy kwotą należności zapłaconą przez nabywcę, a ceną, za którą sprzedawca pierwotnie nabył towar lub usługę, pomniejszona o kwotę podatku.

Uwaga! Wystawca faktury VAT marża nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które odsprzedaje.

Wystawienie faktury VAT marża to dla przedsiębiorcy korzystne rozwiązanie. Płaci on VAT tylko od prowizji, którą naliczył przy sprzedaży. Odprowadza więc niższy podatek do urzędu skarbowego. Przepisy określają jednak konkretną grupę towarów i usług, dla których procedura ta znajduje zastosowanie.

Faktura VAT marża – kiedy można ją wystawić

Zgodnie z aktualnymi przepisami, faktura VAT marża może dokumentować:

 • Świadczenie usług turystycznych
 • Dostawę dzieł sztuki, towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Usługi turystyczne. Opodatkowaniu na zasadzie marży podlegają w szczególności usługi związane z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem i ubezpieczeniem. W przypadku, gdy przedsiębiorca część czynności wykonuje samodzielnie, konieczne jest oddzielne ustalenie podstawy opodatkowania dla usług nabytych i tych świadczonych przez sprzedawcę. Przy czym dla obu rodzajów usług wystawia się jedną fakturę VAT marża.

Dzieła sztuki. Według ustawy o VAT terminem tym określamy przedmioty wykonane własnoręcznie przez artystę, które nie są przedmiotami codziennego użytku, np. obrazy, rzeźby, fotografie itp.

Przedmioty kolekcjonerskie to rzeczy, które mają wartość zabytkową, np. banknoty, monety, znaczki, ale nie uważa się ich za ważny środek płatniczy.

Antyki to przedmioty inne niż dzieła sztyki i przedmioty kolekcjonerskie, których wiek przekracza 100 lat.

Towary używane. Zgodnie z ustawą o VAT są to ruchome dobra materialne, które nadają się do dalszego użytku w ich stanie aktualnym bądź po naprawie (inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki).

Dane na dokumencie

Faktura VAT marża powinna zawierać określone oznaczenie, odpowiednio: „procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży – dzieła sztuki”, „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Obowiązkowymi danymi na tego rodzaju dokumencie są:

 • data wystawienia
 • data dokonania sprzedaży
 • kolejny numer faktury
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy
 • nazwa towaru lub usługi, jednostki miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
 • ogólna kwota należności

Pamiętajmy również, iż faktura VAT marża musi posiadać dodatkowe oznaczenie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Przy czym stosujemy je tylko w pliku, nie musi znajdować się na fakturze:

 • MR_UZ – dla sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków
 • MR_T – dla sprzedaży usług turystycznych

Jak wspomnieliśmy, wystawienie faktury VAT marża jest korzystne dla sprzedawcy. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o nabywcy towaru lub usługi. Na dokumencie takim nie ma wyszczególnionej stawki i kwoty podatku, nie daje on więc nabywcy prawa do odliczenia VAT naliczonego. Problem może też pojawić się np. przy zakupie używanego sprzętu elektronicznego. Ze względu na adnotację „towary używane” serwis może odmówić nabywcy naprawy gwarancyjnej.

Wystawienie faktury VAT marża w programie Faktura VAT 2021

Funkcjonalny system finansowo-księgowy Faktura VAT 2021 pozwala wystawiać wszystkie rodzaje faktur. W tym także dokumenty VAT marża przeznaczone dla podatników dokonujących dostawy dzieł sztuki, towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, a także świadczących usługi turystyczne. Aby wystawić dowód sprzedaży opodatkowanej marżą, w panelu głównym klikamy „Nowy” -> „Dokument sprzedaży’, Następnie z dostępnych w okienku ikon wybieramy „Faktura marża’ i wciskamy „OK”:

Faktura VAT marża w progamie

Uzyskany edytor pozwala na wprowadzenie wszystkich danych potrzebnych do prawidłowego obliczenia podatku od prowizji. Dzięki dostępnym kartotekom cały proces jest szybki i wygodny:

Edycja dokumentu

Tak wystawiona faktura VAT marża spełnia wszystkie wymogi ustawodawcy. Stanowi pełnoprawny dokument, który można przekazać nabywcy w sposób elektroniczny lub w tradycyjnej formie papierowej.

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *