Oprogramowanie dla firm

Faktura korygująca, jak ją wystawić?

Faktura VAT » Faktura korygująca, jak ją wystawić?
Oceń ten post

Wystawiane w określonych przypadkach, zawierają ściśle wyznaczone dane – faktury korygujące są obecne w życiu każdego przedsiębiorcy. Sprawdź, jak powinny wyglądać i kiedy wymagają potwierdzenia nabywcy. Dowiedz się też, jak wystawić fakturę korygującą w programie Faktura VAT 2022.

Wystawienie faktur korygujących to standardowa czynność w normalnych warunkach prowadzenia działalności. Korekta to jeden z podstawowych dokumentów w obrocie gospodarczym. Zarówno okoliczności i terminy wystawiania dokumentów, jak i zakres danych, jakie powinna zawierać faktura korygująca, zostały ściśle określone w przepisach prawa podatkowego.

Kiedy i jak wystawić fakturę korygującą?

Sytuacje, które zobowiązują podatnika do wystawienia faktury korygującej, zostały określone w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, korektę wystawia się, gdy po wystawieniu faktury:

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
  • udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jeśli faktura korygująca zmniejsza podstawę opodatkowania, podatnik musi uzyskać potwierdzenie odbioru korekty. Nabywca może wysłać je w wiadomości e-mail, faxem, odesłać pocztą odręcznie podpisaną korektę lub wysłać pisemne potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Co istotne, potwierdzeniem w takim przypadku jest również przyjęcie przesyłki poleconej przez adresata.

Przepisy nie wymagają uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty w przypadku, gdy dokument ten powiększa podstawę opodatkowania. W praktyce przyjęło się, iż taką fakturę korygującą należy ująć w ewidencji bez oczekiwania na potwierdzenie, w miesiącu jej wystawienia.

Dane na fakturze korygującej

Ścisły zakres danych, jakie powinna zawierać faktura korygująca, został określony w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, na korekcie muszą znaleźć się:

1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

2) numer kolejny oraz data jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczyna korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłowa treść korygowanych pozycji.

Jeśli udzielono opustu lub obniżki ceny w stosunku do wszystkich dostaw lub usług dla jednego odbiorcy w tym samym okresie, faktura korygująca powinna również zawierać wskazanie okresu, do którego udzielany opust lub obniżka się odnosi.

Faktura korygująca – Jak ją wystawić w programie Faktura VAT 2022?

Przedsiębiorcy korzystający z nowoczesnego oprogramowania sprzedażowego nie muszą zastanawiać się, jak wystawić fakturę korygującą w sposób prawidłowy. W programie Faktura VAT 2022 czynność ta jest bardzo prosta. Wystarczy kliknąć w ikonę „Lista dokumentów”, a następnie prawym klawiszem myszy kliknąć wybraną fakturę i wybrać „Zrób korektę”.

korekty

Nastąpi otwarcie okna, w którym podajemy dane do wystawienia faktury korygującej. W zakładce „Towary i usługi” możemy edytować wybrane pozycje.

korekty

Cały proces odbywa się szybko i jest banalnie prosty – dzięki temu wystawienie korekt w programie Faktura VAT 2022 jest możliwe nawet dla początkującego użytkownika. Intuicyjność tej czynności minimalizuje też ryzyko błędów popełnianych przez sprzedawcę lub jego pracownika.

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *