Oprogramowanie dla firm

Ewidencja sprzedaży

Faktura VAT » Ewidencja sprzedaży
Oceń ten post

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, np. ze względu na niewysokie obroty – muszą prowadzić ewidencję sprzedaży. Dostępna w formie książki lub jako funkcja programu, powinna zawierać określone dane. Sprawdź, jak spełnić ten warunek ustawodawcy i jak pomoże ci w tym program do zarządzania sprzedażą Faktura VAT 2021.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – kto musi ją prowadzić

Sprzedaż towarów i usług dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo powinna być rejestrowana za pomocą urządzenia fiskalnego. Jednakże część podatników może korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku. Poza pewnymi wyjątkami, prawo to przysługuje m.in. przedsiębiorcom, których obrót ze sprzedaży na rzecz wymienionych osób w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł netto.

Zwolnienie z kasy fiskalnej nie oznacza oczywiście, iż sprzedaż taka nie podlega dokumentowaniu. Aby prawidłowo określić wartość sprzedaży i podatku do zapłaty, podatnik musi prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej.

Dane w ewidencji

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej jest bardzo uproszczona. Przepisy nie określają dokładnego wzoru takiego dokumentu. W celu prawidłowego rozliczenia z fiskusem, należy w niej jednak zawrzeć następujące dane:

  • liczba porządkowa wpisu
  • data uzyskania przychodu
  • wartość przychodu brutto
  • stawka VAT (w przypadku czynnych podatników VAT)
  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia

Nie ujmuje się w niej natomiast sprzedaży udokumentowanej fakturą bądź rachunkiem.

Ewidencję należy zawsze mieć ze sobą w miejscu sprzedaży. Powinna mieć postać spiętej broszury, a na każdej stronie w lewym górnym rogu zawierać dane firmy z numerem NIP lub pieczątkę.

Pod koniec każdego dnia należy dokonać odpowiedniego zapisu wraz z datą. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest również wprowadzenie przychodu z ewidencji do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Sprzedaż wysyłkowa

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej przysługuje m.in. podatnikom prowadzącym sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić warunki określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Czytamy tam, iż zwolnieniu z kasy podlega:

36Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

Zasadniczo więc podstawowym dokumentem ewidencji sprzedaży jest w tym wypadku wyciąg bankowy. Z przelewu powinno jednoznacznie wynikać, jakiej transakcji dotyczył. Jeśli wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione, podatnik nie ma obowiązku prowadzenia sprzedaży w omówionej wcześniej formie.

Należy jednak pamiętać, iż niespełnienie jednego z dwóch podanych w tym przepisie wymogów już obliguje podatnika do dokonania zapisu w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Dzieje się tak np. w przypadku odbioru osobistego towaru lub dokonania płatności gotówką. Przedsiębiorca musi wtedy przeanalizować, czy wciąż może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Ewidencja sprzedaży w programie Faktura VAT 2021

Nowoczesny system finansowo-księgowy Faktura VAT 2021 pozwala na wygodne prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej. W programie znajdziemy odpowiednią funkcję w zakładce „Księgowość”, pod ikonką oznaczoną „Uproszczony rejestr sprzedaży”:

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w programie Faktura VAT 2021
Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w programie Faktura VAT 2021

Aby wprowadzić kwotę sprzedaży z danego dnia, wystarczy kliknąć przycisk „Nowy wpis” i podać odpowiednią wartość. W razie potrzeby wpis można też opatrzyć uwagami, np. informacją o tym, co podlegało sprzedaży danego dnia.

Dodawanie wpisu
Dodawanie wpisu w ewidencji

Tak prowadzona ewidencja sprzedaży stanowi poprawny dokument, na podstawie którego dokonuje się wpisów w KPiR oraz rozlicza podatek.

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *