Dokumentacja : Inne

Inne – Mobilna Faktura – Synchronizuj

Faktura VAT 2021 | Inne – Mobilna Faktura – Synchronizuj Synchronizacja z Mobilna Faktura Wybieramy typ danych, które mają zostać zsynchronizowane i naciskamy Synchronizuj. Po chwili program zsynchronizuje dane z Mobilną Fakturą. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Inne – Mobilna Faktura – Ustawienia

Faktura VAT 2021 | Inne – Mobilna Faktura – Ustawienia Mobilna synchronizacja W tym miejscu wpisujemy dane potrzebne do synchronizacji Mobilnej Faktury. W tym celu wymagane jest zainstalowanie potrzebnych bibliotek. Zostaniemy poproszeni o zgodę na pobranie wymaganych bibliotek. Program pobierze plik instalacyjny bibiliotek, który należy następnie zainstalować. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Inne – Inne – Dodatki

Faktura VAT 2021 | Inne – Inne – Dodatki Dodatki Nowa wiadomość Jest to odpowiednik żółtych karteczek z opcją powiadamiania o określonym czasie. Zaszyfrowanie dokumentu Umożliwia zaszyfrowanie dokumentu. Wystawione dokumenty Otwiero okno z listą dokumentów. Szukaj dokumentu Uruchamia wyszukiwarkę dokumentów. Fax Uruchamia systemowy program faksowy. Konfiguracja myszy Uruchamia systemowy manager ustawień myszy. Konfiguracja myszy Uruchamia […]

Inne – Inne – Połącz ze stroną

Faktura VAT 2021 | Inne – Inne – Połącz ze stroną Połączenie ze stroną Wymagane jest podanie adresu www strony. W domyślnej przeglądarce otworzy się wpisana strona. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Inne – Inne – Wyślij wiadomość

Faktura VAT 2021 | Inne – Inne – Wyślij wiadomość Wysłanie wiadomości Wymagane jest podanie adresu e-mail odbiorcy. Zostaniemy przeniesieni do programu Outlook do tworzenia nowej wiadomości. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Inne – Inne – Weryfikator

Faktura VAT 2021 | Inne – Inne – Weryfikator Weryfikacja danych Aby sprawdzić poprawność danych, używamy któregoś z pól weryfikatora. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Inne – Inne – Kalkulator odsetkowy

Faktura VAT 2021 | Inne – Inne – Kalkulator odsetkowy Obliczanie wysokości odsetek. W pierwszej zakładce kalkulatora ustawiamy podstawowe dane wymagane do obliczenia wysokości odsetek. Druga zakładka to konfiguracja. Możemy również wydrukować notę odsetkową. Dokumenty dodajemy przyciskiem . Jeżeli faktura jest nieopłacona program zapyta się czy wstawić dzisiejszą datę. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Inne – Inne – Przypomnienia

Faktura VAT 2021 | Inne – Inne – Przypomnienia Przypomnienia Ustawiamy tutaj przypomnienia. Klikając na ikony dodajemy, edytujemy wiadomości. Ustawiamy również wyświetlanie listy wiadomości jako ikony lub lista. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Inne – Inne – Kursy walut

Faktura VAT 2021 | Inne – Inne – Kursy walut Kursy walut Jeśli program ma nieaktualne kursy walut, pobierze aktualne kursy. Jeśli chcemy program pobierze również kursy EBC. Opcja archiwum pozwala przeglądać kursy walut z poprzednich miesięcy. Zaznaczając tę opcję przycisk “Pobierz aktualny kurs walut NBP” zmieni się na “Pobierz archiwalny kurs walut NBP”. Zaznaczamy […]

Inne – Inne – Organizator

Faktura VAT 2021 | Inne – Inne – Organizator W tym miejscu organizujemy wydarzenia w poszczególne dni kalendarzowe. Na pierwszym planie widzimy organizator i obecny miesiąc. Na górnej listwie możemy wybrać kategorię, a po lewej stronie konkretny miesiąc w roku. Przyciskiem możemy wyświetlić przypomnienia. Po prawej stronie wybieramy miesiąc dla zdarzenia. Klikając 2 razy na […]