Oprogramowanie dla firm

Podatek od premii – jak wyliczyć?

Faktura VAT » Podatek od premii – jak wyliczyć?
Oceń ten post

Podatek od premii to kwestia szczególnie istotna dla pracodawców, którzy zdecydowali się przyznać pracownikom taki składnik wynagrodzenia. Każda premia jest oskładkowana i ozusowana. Jednak w tym względzie zachodzą różnice pomiędzy premią regulaminową a uznaniową. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć podatek od premii i jak jej wysokość wpływa na składki ZUS.

Premia – jeden ze składników wynagrodzenia

Wynagrodzenie pracownika obowiązkowo składa się z elementów takich jak:

 • Wynagrodzenie zasadnicze (tzw. podstawa),
 • Dodatek nocny,
 • Wynagrodzenie za dyżury,
 • Dodatek za nadgodziny oraz pracę w niedziele i święta,
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

Oprócz tego pracodawca może wprowadzić też nieobowiązkowe składniki wynagrodzenia, takie jak premia, prowizja, dodatek funkcyjny itp. Premie natomiast dzielimy na regulaminowe i uznaniowe.

Premia regulaminowa opiera się na określonych warunkach, zapisanych w regulaminie pracy, umowie o pracę lub innym dokumencie. Aby otrzymać premię, pracownik musi spełnić te warunki.

Premia uznaniowa przyznawana jest na mocy decyzji pracodawcy i nie zależy od żadnych konkretnych przesłanek.

Podatek od premii – kiedy należy go zapłacić?

Niezależnie od tego, czy firma przyznaje premie regulaminowe, uznaniowe, czy oba te rodzaje dodatkowego wynagrodzenia, należy w ich przypadku zapłacić podatek od premii. Podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Premia stanowi przychód ze stosunku pracy, który nie został wyłączony z opodatkowania i oskładkowania ZUS.

Przychód pochodzący z premii pracodawca powinien opodatkować, wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS oraz naliczyć od niego składki. Podatek od premii wynosi obecnie 12% oraz 32% po przekroczeniu progu podatkowego. W takiej kwocie pracodawca powinien wyliczyć i odprowadzić za pracownika zaliczkę na podatek dochodowy.

Należy przy tym pamiętać, by premii uznaniowej nie wliczać do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Ma to związek z faktem, że nie pracownik ma prawa roszczenia do tego typu świadczenia. Inaczej jest z premią regulaminową, która wlicza się do podstawy w tym wypadku.

Jak wyliczyć podatek od premii – przykład

Poniżej przedstawiamy przykład wyliczenia składek i podatku od premii uznaniowej w wysokości 500 zł, uzyskanej przez pracownika w danym miesiącu.

 • premia uznaniowa: 500,00 zł
 • stawka podatku: 12%
 • koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
 • kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną: 300,00 zł
 • podstawa obliczenia zaliczki: 500,00 zł – 68,55 zł – 250,00 zł = 181 zł
 • zaliczka do przekazania do urzędu skarbowego: 181 zł x 12% – 300,00 = 0 zł
 • kwota netto: 500,00 zł – 68,55 zł = 431,45 zł.
 • podstawa wymiaru składek społecznych: 500,00 zł
 • składka na ubezpieczenie emerytalne: 500,00 zł× 9,76% = 48,80 zł
 • składki na ubezpieczenia rentowe: 500,00 zł x 1,5% = 7,50 zł
 • składka na ubezpieczenie chorobowe: 500,00 zł x 2,45% = 12,25 zł
 • suma składek na ubezpieczenie społeczne: 48,80 zł + 7,50 + 12,25 = 68,55 zł
 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 500,00 zł – 68,55 zł = 431,45 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 431,45 zł x 9% = 38,83 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana (obniżona do wysokości zaliczki): 0,00 zł Opodatkowanie premii to kwestia, w której należy uwzględnić wiele zmiennych. W grę wchodzi rodzaj premii, stawka podatku dochodowego obowiązująca danego pracownika, obowiązkowe składki ZUS itp. Właściwe zarządzanie wynagrodzeniami i prawidłowo wyliczony podatek od premii wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Udostępnij ten artykuł
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 36

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *