Czy program umożliwia edycję już wystawionego dokumentu?

Tak istnieje możliwości dowolnej edycji już wydrukowanego i zapisanego dokumentu.
Opcja Faktury -> Faktury -> Lista dokumentów i tutaj opcja z menu opcji (Popraw) lub wczytanie
bezpośrednio dokumentu z pliku opcja Faktury -> Dokument -> Otwórz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *