Category: Poradnik

rafsoft_blog22

Dokumenty magazynowe – WZ, PZ

Ważne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, dokumenty magazynowe służą do zarządzania stanami magazynowymi. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego programu do fakturowania z magazynem pozwalają m.in. kontrolować bieżące stany i dostępność towarów. Sprawdź, jak prawidłowo wystawić dokumenty WZ […]

rafsoft_blog22

Umowa zlecenie 2022. Pobierz darmowy wzór, druk

Umowa zlecenie zaliczana jest do umów cywilnoprawnych – to jedna z najczęściej stosowanych w Polsce form zatrudniania pracowników. Sprawdź, do czego zobowiązuje ona zleceniobiorcę i zleceniodawcę oraz jak prawidłowo sporządzić taki dokument. Pobierz też darmowy […]

rafsoft_blog22

Program do fakturowania bez VAT – cena, funkcjonalność, jaki wybrać?

Program do fakturowania jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w każdej firmie. Już dawno minęły czasy ręcznego wypisywania dokumentów sprzedaży, co było bardzo czasochłonne i nieefektywne, a przy tym utrudniało ewidencjonowanie transakcji i nadzorowanie płatności. Jeśli właśnie […]

rafsoft_blog22

Eksport i import danych do mobilna-faktura.pl (Synchronizacja)

MOBILNA FAKTURA po zarejestrowaniu na https://mobilna-faktura.pl/ możemy importować dokumenty, cennik i firmy do programu FakturaVAT eksportować z programu do mobilnej faktury oraz synchronizować dane (import i eksport) import eksport synchronizacja w oknie Mobilna Faktura należy […]

rafsoft_blog22

Refaktura

W obrocie gospodarczym refaktura pozwala przedsiębiorcy przenieść poniesione koszty na swojego kontrahenta. Dokument taki stosuje się w odniesieniu do świadczenia usług. Sprawdź, jak powinien wyglądać – czym refaktura różni się od standardowej faktury VAT, na […]