Oprogramowanie dla firm

Umowa zlecenie w 2023 roku

Faktura VAT » Umowa zlecenie w 2023 roku
Oceń ten post

Umowa zlecenie od lat jest najpopularniejszą formą zawierania umów cywilnoprawnych. Sprawdź, jakie składki musisz odprowadzać za zleceniobiorcę, jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy i jaka stawka godzinowa obowiązuje. Dowiedz się też, jak szybko i wygodnie wystawić umowę zlecenie za pomocą Programu do umów!

Umowa zlecenie – co mówią o niej przepisy

Zatrudnianie pracowników na umowy cywilnoprawne jest w wielu przypadkach korzystne dla przedsiębiorcy.  Umowa zlecenie nie podlega pod Kodeks pracy, ale pod Kodeks cywilny. Pracodawca nie ponosi więc takich dodatkowych kosztów, jak wynagrodzenie za urlop czy wynagrodzenie za okres choroby. Nie obejmują go też przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia.

Oczywiście działa to też w drugą stronę. Pracodawca może wymówić zlecenie bez okresu wypowiedzenia, jednak zleceniobiorca też nie jest związany z firmą na stałe. Zawsze więc warto przemyśleć, na podstawie jakiej umowy zatrudniamy nową osobę.

Umowa zlecenie, jak sama nazwa wskazuje, to porozumienie zawarte pomiędzy dwiema stronami, w których jedna zleca drugiej wykonanie określonej czynności prawnej. Daje bardzo dużą swobodę w zakresie czasu pracy, miejsca i sposobu jej wykonania. Co istotne, w przypadku umowy zlecenia ważny jest fakt wykonania danej czynności przez zleceniobiorcę. Nie musi ono prowadzić do określonego rezultatu (jak to ma miejscu w przypadku umowy o dzieło).

Jakie składki trzeba odprowadzać?

Umowa zlecenie zobowiązuje przedsiębiorcę do zgłoszenia zleceniobiorcy do wszystkich obowiązkowych składek społecznych oraz do składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest składka chorobowa, którą zleceniobiorca może opłacać dobrowolnie.

Od zasady tej obowiązuje kilka wyjątków. Ubezpieczenia społecznego nie trzeba płacić za osobę, która posiada inne tytuły do ubezpieczenia, o ile ich kwota jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie. Konieczne jest jednak zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. Do ubezpieczeń społecznych nie trzeba zgłaszać studenta do 26. roku życia.

W przypadku zatrudnienia własnego pracownika (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) dodatkowo na umowę zlecenie, należy z umowy zlecenie odprowadzać wszystkie składki – tak jak za pracownika.

Zaliczki na podatek dochodowy

Przedsiębiorca musi obliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę zlecenie. Nie musi składać comiesięcznej deklaracji. Wystarczy, że obliczy i odprowadzi zaliczkę do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podstawę opodatkowania przy umowie zlecenie stanowi przychód zleceniobiorcy pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz pobrane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Zleceniobiorca może złożyć pracodawcy PIT-2 w celu skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek. Ma też prawo do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy, jeśli jego dochody nie przekraczają 30.000 zł rocznie.

Umowa zlecenie – stawka godzinowa

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorcy zatrudnionego na umowę zlecenia jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok. Od 1 lipca 2023 r. stawka ta wynosi 23,50 zł brutto.

Umowa zlecenie zobowiązuje pracodawcę do ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy. Celem takiej ewidencji jest prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia. Forma dokumentu musi to umożliwiać zarówno pracodawcy, jak i organom kontrolującym.

Ważne!

Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie nie zwalnia pracodawcy od obowiązku zapewnienia mu podstawowych warunków związanych m.in. z bezpieczeństwem i higieną pracy, równym traktowaniem itp.

Jak szybko wystawić umowę zlecenie w Programie do umów

Samodzielne tworzenie treści umów zlecenia bywa czasochłonne. Łatwo też o pomyłkę związaną np. z zakresem danych, jakie muszą znaleźć się na takim dokumencie. Z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą ten proces usprawnić i uprościć, przygotowaliśmy nasz Program do umów. Dzięki niemu szybko i wygodnie wystawisz dowolną ilość umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Program do umów pozwala też na wystawianie rachunków – dokumentów niezbędnych do rozliczenia umów zlecenie.

Umowa zlecenia - wystawianie

Za pomocą Programu do umów wystawisz też umowę o pracę oraz wygenerujesz własną umowę.

Nowa umowa

Gotowy dokument wystarczy wydrukować lub zapisać w wersji elektronicznej.

Wygenerowana umowa zlecenie
Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *