Oprogramowanie dla firm

MM – Przesunięcie magazynowe

Faktura VAT » MM – Przesunięcie magazynowe
Oceń ten post

MM – Przesunięcie magazynowe – to dokument wykorzystywany w przedsiębiorstwach posiadających dwa lub kilka magazynów. Służy do rejestrowania przesunięć towarów, produktów czy materiałów pomiędzy nimi. Sprawdź, jak powinien wyglądać prawidłowy dokument MM i jak go szybko wystawić w programie Faktura VAT 2023.

MM – Przesunięcie magazynowe – prawidłowe wystawienie

Firmy posiadające więcej niż jeden magazyn muszą szczególnie dbać o sposób dokumentowania przesunięć towarów, materiałów i produktów pomiędzy nimi. Dotyczy to zarówno magazynów o różnych oznaczeniach, znajdujących się w tym samym lub sąsiadujących budynkach, jak i magazynów z różną lokalizacją.

W celu dokumentacji tego rodzaju zdarzeń należy posłużyć się dokumentem MM – Przesunięcie magazynowe, nazywane też Przesunięciem międzymagazynowym. Pozwala on na prawidłowe zarządzanie przepływami towarów własnych firmy – kontrolę ich relokacji do magazynów docelowych.

MM – Przesunięcie magazynowe – nie jest dowodem księgowym. Nie wymaga ujmowania w rejestrach VAT. Nie wiąże się ze sprzedażą, nie rodzi więc obowiązku podatkowego. Często zostaje wystawiony po dokumencie PZ, w celu przekazania towarów czy produktów do magazynu najbardziej pojemnego lub właściwego z innych względów. Należy przy tym pamiętać, że datą przyjęcia towaru do magazynu jest pierwsza data – widniejąca na PZ. Przesunięcia nie mają wpływu na kwestie takie jak np. termin płatności za towar od dostawcy.

Dane na dokumencie

Choć MM jest dokumentem włącznie magazynowym, powinien zawierać pewien zakres danych. Rzetelne jego sporządzenie znacznie ułatwia prawidłowe prowadzenie gospodarki magazynowej.

MM – Przesunięcie magazynowe – powinien zawierać:

  • kolejny nr magazynowy MM,
  • nazwę towaru/materiału,
  • dyspozycję – np. przeniesienie do magazynu docelowego,
  • skąd/dokąd
  • datę wydania dyspozycji,
  • nr indeksu materiałowego – ID towaru,
  • ilość
  • cenę jednostkową
  • wartość całkowitą walucie krajowej,
  • podpisy.

Jak wystawić MM – Przesunięcie magazynowe – w programie Faktura VAT 2023:

Program do zarządzania sprzedażą z magazynem Faktura VAT 2023 pozwala na sprawne, szybkie i prawidłowe wystawienie MM Przesunięcia magazynowego. Aby wygenerować taki dokument, na górnym pasku wybierz zakładkę „Magazyn”, a następnie kliknij ikonę „Druk MM”. W uzyskanym oknie wprowadzisz wszystkie informacje potrzebne do wystawienia dokumentu MM, włącznie z wyborem spośród zapisanych w programie magazynów:

MM - Przesunięcie magazynowe
Udostępnij ten artykuł
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *