Oprogramowanie dla firm

Samouczek – Tworzenie paragonu

Faktura VAT » Dokumentacja » Samouczek – Tworzenie paragonu
Faktura VAT 2021 | Samouczek – Tworzenie paragonu

Tworzenie paragonu

Wybieramy Faktury -> Dokument -> “Nowy dokument sprzedaży” i następnie z okna wybieramy “Paragon”.

Jest też dostęp z menu.

Tworzenie paragonu - Program do faktur vat

Program podczas tworzenia paragonu wykonuje czynności otwarcia drukarki i badania statusu.

Drukarka fiskalna musi być włączona i w stanie online z papierem i sprawna.

Sposób sprzedaży: “sprzedaż wg cen brutto jak z kasy fiskalnej”.

Wciskamy przycisk “OK”.

Wybieramy towar: wciskamy przycisk “Dodaj pozycję”.

Po wydrukowaniu paragonu zamykamy dokument.

Drugi przykład z menu programu:

Tworzenie paragonu - Faktura program

Wybieramy paragon.

Tworzenie paragonu - Program do faktur vat

Pozostałe kroki podobnie jak w poprzednim przykładzie.

Możemy wpisać towar z klawiatury lub wybrać go z listy.

W tym przykładzie wciskamy przycisk Tworzenie paragonu - Program do faktury w oknie “Dodanie nowej pozycji do faktury”.

Tworzenie paragonu - Program do wystawiania faktur vat

Pokazuje się lista towarów, z której wybieramy towar.

Można wcześniej ten towar edytować.

W przykładzie robimy edycję towaru – wyliczamy cenę z marżą i cenę z upustem.

Tworzenie paragonu - Program do wypisywania faktur

Tworzenie paragonu - Program faktura vat

Wpisujemy marżę i upust.

Aby zatwierdzić zmiany wciskamy przycisk Tworzenie paragonu - Wezwanie do zapłaty.

Następnie wybieramy poziom ceny “B”.

Tworzenie paragonu - Program do generowania faktur

Wybieramy towar przez wciśnięcie przycisku : Tworzenie paragonu - Program faktury.

Teraz wciskamy na formie “Dodaj towar” przycisk Tworzenie paragonu - Program do wystawiania faktur

Tworzenie paragonu - Najlepszy program do wystawiania faktur

Można dodać następny towar, ale teraz w przykładzie kończymy paragon wciskając przycisk “Zapisz”.

Można wcisnąć od razu “Drukuj” i zapisać później.

Tworzenie paragonu - Najlepszy program do faktur

Zazwyczaj w paragonie ustawia się sposób zapłaty “Gotówka”.

Po zapisaniu pojawia się komunikat “Czy chcesz dokument wydrukować?”.

Wybieramy “Tak”.

Tworzenie paragonu - System do fakturowania

Pojawia się okno wyboru drukarki.

Tworzenie paragonu - Faktura program

Wybieramy dowolną drukarkę, pojawia się okno dialogowe.

Tworzenie paragonu - Faktury vat oprogramowanie

Wybieramy “Tak”.

Jeżeli jest sposób zapłaty “Gotówka” i jest to drukarka fiskalna to pojawi się okno wprowadzania gotówki.

Pojawia się okno wprowadzenia gotówki.

Domyślnie jest wartość paragonu brutto.

Jak klient daje większa kwotę , pieniędzy , to ją wprowadzamy.

Tworzenie paragonu - Faktura program

Wciskamy “OK.”.

Drukarka fiskalna drukuje paragon..

Jeżeli gotówka jest większa od kwoty razem, to jest drukowana reszta.

© 1999-2021 RAFSOFT.NET