Oprogramowanie dla firm

Samouczek – Księga przychodów i rozchodów

Faktura VAT » Dokumentacja » Samouczek – Księga przychodów i rozchodów
Faktura VAT 2021 | Samouczek – Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Księga przychodów i rozchodów - Dobry program do faktur

Aby wczytać dane z faktur należy kliknąć przycisk Księga przychodów i rozchodów - Program do faktur dla małych firm

Księga przychodów i rozchodów - Program faktura

Zaznaczamy kilka pozycji przeciągając wciśnięty lewy kursor myszy albo klikamy z przytrzymaniem klawisza CTRL.

Dodajemy klikając w przycisk Księga przychodów i rozchodów - Program do faktur offline

Aby zsumować księgę przychodów i rozchodów klikamy Księga przychodów i rozchodów - Program do fv

Księga przychodów i rozchodów - Program wystawianie faktur

Możemy wysłać sumowanie księgi e-mailem:

Księga przychodów i rozchodów - Program do faktur dla małych firm

Możemy wydrukować sumowanie księgi:

Księga przychodów i rozchodów - Najlepszy program do faktur

Wpis w księdze dodajemy klikając w Księga przychodów i rozchodów - Najlepszy program do faktur

Wyświetli się okno dodawania nowego wpisu w księdze.

Księga przychodów i rozchodów - Program do wystawiania faktur vat

Zapisujemy dane klikając w przycisk Księga przychodów i rozchodów - Program do faktur dla małych firm

Aby rozliczyć dany miesiąc klikamy Księga przychodów i rozchodów - System do fakturowania

Musimy potwierdzić operację.

Księga przychodów i rozchodów - Faktura program

© 1999-2021 RAFSOFT.NET