Oprogramowanie dla firm

Samouczek – Fundusz promocji

Faktura VAT » Dokumentacja » Samouczek – Fundusz promocji
Faktura VAT 2021 | Samouczek – Fundusz promocji

Fundusz promocji

Instrukcja wypełniania faktury RR dla rolników indywidualnych.

Dla faktur RR przy bezpośrednim wprowadzaniu towaru do formularza „Dodanie nowej pozycji do faktury” należy obowiązkowo
wypełnić pole „Szukaj wg indeksu”, żeby program mógł ten towar skojarzyć z odpowiednim funduszem promocji rolnictwa.

Można do tego pola wprowadzić kod kreskowy tego towaru, symbol wyrobu SWW lub dowolny symbol alfanumeryczny ustalony według uznania użytkownika.

Towary rolnicze mogą być wcześniej wprowadzone do kartoteki cennik/magazyn. Wtedy można je wybrać przyciskiem „Wstaw z listy”. Powinny
tam mieć wprowadzony symbol/indeks/kod kreskowy.

Istnieją rozporządzenia, które towary należy kwalifikować do potrąceń na fundusze Promocji Produktów Rolnych. Jest w nich określony kod PKWiU dla grup tych towarów.

Pole stawka VAT powinno być też wybrane zazwyczaj 7%.

Fakturę RR zaczyna się tworzyć z menu Faktury -> Dokument -> Nowy Dokument Sprzedaży.

Fundusz<br>promocji - Program do fv

Należy wprowadzić sprzedawcę lub wyszukać go z listy firm.

Fundusz<br>promocji - Program faktury

Fundusz<br>promocji - Program faktury

Towar można wybrać z cennika , lub wprowadzić jako nowy z podanym polem kod. Wtedy zostanie dopisany do cennika.

Fundusz<br>promocji - Program faktura

Aby skojarzyć towar z funduszem promocji produktów rolnych należy ustawić kursor na wybranym
towarze (to ma znaczenie dla faktury z więcej niż jednym towarem) i nacisnąć przycisk „FPR”.

Fundusz<br>promocji - Faktura vat

W formularzu „Fundusze promocji towarów rolnych” należy wybrać w polu combo „Wybierz fundusz” odpowiedni
fundusz i w polach VAT zakupu i VAT sprzedaży odpowiednie stopy – domyślnie SA wartości 3,5 (nie należy pisać %,
program to uzupełnia).

Pole symbol powinno zawierać symbol towaru wprowadzony wcześniej przez użytkownika, w okno
edycji nowej pozycji faktury

Fundusz<br>promocji - Program do faktur offline

Okno funduszy należy zamknąć.

Po wprowadzeniu wszystkich towarów, fakturę należy zapisać i wydrukować.

Czasem zachodzi potrzeba usunięcia Faktury RR.

W przypadku tworzenia drugi raz faktury RR z tym samym numerem faktury zaleca się usunięcie starej faktury.

© 1999-2021 RAFSOFT.NET