Document Category: Samouczek

Samouczek – Import, eksport danych

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Import, eksport danych Import, eksport danych Istnieje możliwość zaimportowania do programu niektórych danych z pliku CSV. Wybieramy Faktura -> Importuj. Import listy firm W otwartym okienku wybieramy sobie plik .csv, który chcemy otworzyć i klikamy przycisk Otwórz. Analogicznie w pozostałych opcjach importu. Eksport listy firm oraz cennika W przypadku […]

Samouczek – Fundusz promocji

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Fundusz promocji Fundusz promocji Instrukcja wypełniania faktury RR dla rolników indywidualnych. Dla faktur RR przy bezpośrednim wprowadzaniu towaru do formularza “Dodanie nowej pozycji do faktury” należy obowiązkowo wypełnić pole “Szukaj wg indeksu”, żeby program mógł ten towar skojarzyć z odpowiednim funduszem promocji rolnictwa. Można do tego pola wprowadzić kod […]

Samouczek – Drukarka fiskalna

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Drukarka fiskalna Drukarka fiskalna Program Faktura VAT 2020 współpracuje z drukarkami fiskalnymi 3 producentów: Novitus, Posnet i Elzab. Status Należy wybrać Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu i gałąź “Drukarka fiskalna -> Status”. Należy wybrać odpowiedni port COM i odpowiedni typ drukarki. Aby włączyć drukarkę należy wcisnąć przycisk “Status”. […]

Samouczek – Druk seryjny

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Druk seryjny Druk seryjny Na widocznym oknie zaznaczamy w kolumnie z listy firm firmy. Aby dodać firmę należy kliknąć w przycisk Możemy również wczytać skrypt. Klikając drukujemy adresy na: 1) etykietach 2) listach 3) kopertach 4) potwierdzenie nadania Ustawienia dokumentu – wyznaczamy daty, rodzaj oraz sposoby liczenia, sposób i […]

Samouczek – Dodawanie nowych walut

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Dodawanie nowych walut Dodawanie nowych walut Wchodzimy w plik waluty.dat który znajduje się w katalogu “Dane” programu w katalogu z programem Faktura VAT 2020 (domyślnie C:RAFSOFTFaktura VAT 2020Dane lub inny katalog wybrany przy instalacji). Zaznaczamy ikonę waluty (może ona mieć wygląd inny niż pliku tekstowego) i klikamy na nią […]

Samouczek – Aktywacja programu

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Aktywacja programu Aktywacja programu Faktura VAT 2021 PRO Aby aktywować program kopiujemy klucz rejestracyjny do folderu Faktura VAT 2021 PRO lub na dysku twardym C. Uruchamiamy ponownie program, następuje sprawdzanie poprawności rejestracji. Program poprosi o podanie najpierw nazwy firmy, dla której ma być rejestrowany program. Następnie wpisujemy klucz rejestracyjny, […]

Samouczek – Aktualizacja programu

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Aktualizacja programu Aktualizacja programu Aby zaktualizować program do najnowszej wersji naciskamy przycisk Pomoc -> Pomoc -> Aktualizacje i “Sprawdź”. Opcja automatycznej aktualizacji (online) zapewnia dostęp do najnowszej wersji znajdującej się obecnie na naszym serwerze. Aby włączyć/wyłączyć opcję automatycznej aktualizacji przy starcie programu, zaznacz/odznacz opcję w budce poniżej. Jeśli posiadasz […]

Samouczek – Druki pocztowe – Adresowanie kopert

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Druki pocztowe – Adresowanie kopert Adresowanie kopert Pozycje wybieramy z listy firm lub tworzymy nową firmę. Aby dodać firmę do adresów do drukowania wybieramy z listy i klikamy przycisk . Podobnie, jeśli dysponujemy większą bazą firm, jak w adresowaniu etykiet można posłużyc się wyszukiwaniem. Klikamy ikonkę i zobaczymy okienko […]

Samouczek – Druki pocztowe – Adresowanie etykiet

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Druki pocztowe – Adresowanie etykiet Adresowanie etykiet Tutaj mamy możliwość wydruku etykiet. Aby dodać firmę do adresów do drukowania wybieramy z listy i klikamy przycisk . Najeżdżając kursorem myszy na wpis w liście firm i adresów, zobaczysz w dymku jego szczegóły: Liczba etykiet Liczbę etykiet określamy w zakładce “Ustawienia”. […]

Samouczek – Drukowanie raportów sprzedaży

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Drukowanie raportów sprzedaży Drukowanie raportów sprzedaży Domyślnie dobowy raport sprzedaży. Możemy ustalić różne okresy z których ma być pokazywany raport sprzedaży jak i konkretnego kontrahenta oraz konkretny towar. Wybór dotyczy również typu dokumentu oraz waluty w jakiej wystawiony jest dokument. W opcji “Pokaż” ustalamy okres, który ma być pokazany. […]