Oprogramowanie dla firm

Samouczek – Drukarka fiskalna

Faktura VAT » Dokumentacja » Samouczek – Drukarka fiskalna
Faktura VAT 2021 | Samouczek – Drukarka fiskalna

Drukarka fiskalna

Program Faktura VAT 2020 współpracuje z drukarkami fiskalnymi 3 producentów: Novitus, Posnet i Elzab.

Status

Należy wybrać Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu i gałąź „Drukarka fiskalna -> Status”.

Drukarka fiskalna - System do fakturowania

Należy wybrać odpowiedni port COM i odpowiedni typ drukarki.

Aby włączyć drukarkę należy wcisnąć przycisk „Status”.

Aby program drukował paragony na drukarce fiskalnej należy ustawić Checkbox „Fiskalizacja dokumentów”.

Przycisk „Anuluj paragon” wybiera się przy błędzie drukowania paragonu.

Stawki VAT

Wybierając gałąź „Stawki VAT” ustawiamy przyporządkowanie liter „A” – „G” do odpowiednich stawek VAT.

Jest to opcja niezależna od ustawień Stawek VAT dla faktur.

Drukarka fiskalna - Program do wystawiania faktur

Drukarka fiskalna - Wezwanie do zapłaty

Program zgłasza domyślne ustawienia, które należy w razie potrzeby zmienić zgodnie z
ustawieniami własnej drukarki. Wciskając przycisk „Wczytaj stawki VAT z drukarki fiskalnej”
możne sprzętowo wczytać te stawki z drukarki fiskalnej do programu.

Instaluj bibliotekę

Trzecia gałąź „Instaluj bibliotekę” służy do instalacji sterownika drukarki.

W przypadku drukarek producenta Novitus biblioteka „OICFiscalPrinterLib.ocx” jest zainstalowana
i zazwyczaj nie ma potrzeby uruchamiania tej opcji.

Dla drukarek Posnet jest to sposób na zainstalowanie biblioteki „Thermallib.ocx”.

Dla drukarek Elzab można w ten sposób ściągnąć ze strony producenta bibliotekę „Elzabdr.dll”,
którą i tak trzeba później rozpakować do katalogu „Windows/system32” w przypadku systemu
32-bitowego, a „Windows/ SysWoW64” przypadku systemu 64-bitowego.

Raporty i ustawienia

Ostatnia gałąź „Raporty i ustawienia” służy do ustawienia dodatkowych opcji i wykonania innych funkcji
użytkownika dla odpowiedniej drukarki fiskalnej.

Są różnice w tych opcjach i funkcjach w zależności od producenta i typu drukarki.

Drukarka fiskalna - Program faktury

Na tym formularzu są ustawiane „minimalna” i „maksymalna” długość nazwy towaru na paragonie.

Są przyciski na logowanie i wylogowanie kasjera, działają tylko dla drukarek Novitus i Posnet.

W polach tekstowych wprowadza się kody kasy im kasjera, które powinny być zapamiętane w programie
przez wciśniecie przycisku „OK”.

Podobnie dla drukarek Novitus i Posnet działa „wpłata” i „wypłata” oraz „stan gotówki w kasie”.

Są tez przyciski na różne raporty fiskalne i niefiskalne.

Są też opcje tylko dla niektórych producentów drukarek.

Dla producenta Novitus jest checkbox „zapis pliku logu/śledzenie”. Wtedy program w odpowiednim
katalogu zapisuje plik śledzenia portu drukarki.

Dla producenta Elzab włącza się śledzenie operacji drukarki przez podawanie komunikatów.

Dla drukarek Posnet należy uruchomić do śledzenia portu oddzielny program PORTMON.

„Raport dobowy”, „Raport Okresowy” działa dla wszystkich typów drukarek ale są różnice dla różnych producentów.

„Raporty okresowe” są generalnie ustawiane wg dat lub kolejnych numerów.

„Raport kasy/zmiany” jest dla drukarek Novitus i Posnet.

„Synchronizuj czas” jest dla drukarek Novitus.

Dla drukarek Novitus jest combobox z wyborem parametru „printerdriver”.

Przycisk „zamknięcie drukarki fiskalnej” jest dla wszystkich typów drukarek.

Dla drukarek Posnet jest combobox z ustawieniem parametru flow control. Może mieć ono
jedną z dwóch wartości: XonXoff i RTS_CTS.

Dla użytkowników drukarek fiskalnych Posnet TEMO niezbędne jest ustawienie tego parametru na RTS_CTS.
Również muszą oni ustawić w drukarce protokół Thermal.

© 1999-2021 RAFSOFT.NET