Oprogramowanie dla firm

Samouczek – Import, eksport danych

Faktura VAT » Dokumentacja » Samouczek – Import, eksport danych
Faktura VAT 2021 | Samouczek – Import, eksport danych

Import, eksport danych

Istnieje możliwość zaimportowania do programu niektórych danych z pliku CSV.

Wybieramy Faktura -> Importuj.

Import, eksport danych - System do fakturowania

Import listy firm

Import, eksport danych - Program do fv

W otwartym okienku wybieramy sobie plik .csv, który chcemy otworzyć i klikamy przycisk Otwórz.

Import, eksport danych - Program do wystawiania faktur vat

Analogicznie w pozostałych opcjach importu.

Eksport listy firm oraz cennika

W przypadku eksportu listy firm oraz cennika mamy do wyboru kilka opcji.

W przypadku listy firm jest to:

Import, eksport danych - Faktury program

W przypadku cennika jest to:

Import, eksport danych - Program faktury

© 1999-2021 RAFSOFT.NET