Oprogramowanie dla firm

Samouczek – Druk seryjny

Faktura VAT » Dokumentacja » Samouczek – Druk seryjny
Faktura VAT 2021 | Samouczek – Druk seryjny

Druk seryjny

Na widocznym oknie zaznaczamy w kolumnie z listy firm firmy. Aby dodać firmę należy
kliknąć w przycisk Druk seryjny - Faktury vat

Możemy również wczytać skrypt.

Druk seryjny - Program do wystawiania faktur

Klikając Druk seryjny - Program do faktur offline drukujemy adresy na:

Druk seryjny - Faktura program

1) etykietach

2) listach

3) kopertach

4) potwierdzenie nadania

Ustawienia dokumentu – wyznaczamy daty, rodzaj oraz sposoby liczenia, sposób i termin
zapłaty i pozostałe pola. Opcje drukowania – do wypełnienia jest również pole „Dokument wystawił”.

Wciskamy „Drukuj”.

Druk seryjny - Faktury vat

W widocznym okienku wybieramy drukarkę.

„Opcje wydruku faktury” – określamy styl druku.

Mamy możliwość zapisu do pliku oraz wysłania e-mailem.

Druk seryjny - Program do faktur dla małych firm

© 1999-2021 RAFSOFT.NET