Oprogramowanie dla firm

Faktura eksportowa

Faktura VAT » Faktura eksportowa
Oceń ten post

Sprzedaż towarów poza kraje Unii Europejskiej to dla wielu polskich przedsiębiorców dochodowy biznes. Takie transakcje wymagają jednak określonej dokumentacji – tym bardziej, że podlegają pod specyficzny model rozliczania VAT. Jak wygląda faktura eksportowa i jak ją wystawić w programie Faktura VAT 2022?

Eksport towarów a przepisy o VAT

Przy spełnieniu określonych warunków, eksport towarów podlega opodatkowaniu VAT, jednak stawka tego podatku wynosi 0%. Przede wszystkim podatnik otrzymać dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej – koniecznie przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za danych okres rozliczeniowy. W większości przypadków będzie to dokument celny w formie komunikatu elektronicznego IE-599. Zostaje on wygenerowany automatycznie przez urząd celny i wysyłany jako załącznik do wiadomości email na adres podany w zgłoszeniu celnym.

Zgodnie z ustawą o VAT, aby transakcja została uznana za eksport towarów, muszą zostać spełnione łącznie poniższe warunki:

  • Wywóz w ramach dostawy towarów następuje z Polski poza terytorium UE,
  • Podatnik posiada potwierdzenie wywozu przez urząd celny określony w przepisach celnych,
  • Dostawa została dokonana przez dostawcę (lub na jego rzecz) bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski (lub na jego rzecz).

Przy czym ostatni warunek nie dotyczy towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych i turystycznych statków powietrznych, bądź innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Faktura eksportowa – kiedy wystawić

Dla faktur eksportowych obowiązują takie same zasady wystawiania, co dla standardowych faktur VAT. Mamy na to czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towarów lub świadczenie usług. W przypadku otrzymania wcześniej zaliczki lub innej formy przedpłaty, dokument należy wystawić w ciągu 15 dni od otrzymania całości lub części należności.

Jeśli sprzedaż prowadzimy w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc, faktura eksportowa może zawierać tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

Dane na dokumencie

Przepisy nie określają żadnych specyficznych danych, jakie powinna zawierać faktura eksportowa. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na prawidłową stawkę podatkową. Zastosowanie znajduje stawka 0% (nie „ZW” ani „NP”!). Oczywiście pod warunkiem, że transakcja spełnia wymienione wcześniej wymagania.

Co istotne, fakturę eksportową możemy wystawić w języku innym niż polski. Oznacza to, iż zamiast nazwy „Faktura” może pojawić się np. „Invoice” lub „Rechnung”. Kwoty można określić zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. W tym drugim przypadku przepisy nie wymagają przeliczenia kwot na złote.

Należy też pamiętać, by opis towaru był tożsamy z opisem zawartym na zgłoszeniu celnym. Koniecznie też powinniśmy podać na fakturze eksportowej informacje wymagane przez urząd celny do odprawy. To szczególnie istotne w przypadku faktur wystawianych w języku obcym.

Faktura eksportowa w programie Faktura VAT 2022

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się sprzedażą krajową, czy eksportem towarów, prowadzenie dokumentacji znacznie ułatwia funkcjonalne oprogramowanie. Nowoczesny program do fakturowania Faktura VAT 2022 pozwala na sprawne wystawianie wszystkich typów dokumentów handlowych. Faktura eksportowa jest jednym z nich.

Aby ją wystawić, z menu głównego wybierz „Nowy dokument” -> „Sprzedaży”. Pojawi się okno z fakturami i innymi dokumentami do wyboru. Zaznacz „Faktura eksportowa” i kliknij OK:

Faktura eksportowa

Warto pamiętać, iż w oknie wyboru dokumentu dostępne są też dodatkowe opcje językowe. Jeśli wybierzesz wersję zagraniczną, edytor w dalszym ciągu będzie w języku polskim. Natomiast ostateczna faktura eksportowa zostanie wystawiona w wybranej wersji językowej.

Języki na fakturze

Tak wystawiony dokument spełnia wszystkie wymagania ustawy o VAT i może być zgodnie z prawem stosowana w zagranicznym obrocie gospodarczym.

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *