Oprogramowanie dla firm

Ewidencje VAT, ewidencja sprzedaży

Faktura VAT » Ewidencje VAT, ewidencja sprzedaży
Oceń ten post

Ewidencje VAT – sprzedaży i zakupu – są niezbędne do określenia wysokości podatku od towarów i usług należnego i naliczonego. Rzetelne i niewadliwe dokonywanie zapisów w rejestrach to podstawa prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak powinny wyglądać ewidencje VAT oraz jak w prosty sposób je prowadzić w programie Faktura VAT 2023.

Ewidencje VAT – kto musi je prowadzić

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Obecnie rejestry takie muszą mieć formę elektroniczną – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Zawierają one dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących składanych w urzędzie skarbowym.

Ewidencję sprzedaży mają obowiązek prowadzić także podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przysługuje ono wtedy, gdy wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200.000 zł. Ewidencji takiej nie prowadzi się w celu ustalenia wysokości podatku VAT do zapłaty. Rejestr taki jest konieczny w celu ustalenia momentu, w którym obrót podatnika przekroczy wspomniany limit, a co za tym idzie zobliguje go do dokonania rejestracji jako czynny podatnik VAT. O ile jednak czynni podatnicy VAT muszą prowadzić ewidencje VAT w formie elektronicznej, uproszczona ewidencja sprzedaży podatnika zwolnionego może mieć formę papierową.

Dane w rejestrach i pliku JPK_V7

Ustawa o VAT dokładnie precyzuje, jakie dane powinny zawierać ewidencje VAT. Zgodnie z art. 109 ust. 3 tego aktu prawnego, rejestry powinny zawierać przede wszystkim:

 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
 • wysokość kwoty podatku należnego,
 • korektę podatku należnego,
 • kwotę podatku naliczonego, który obniża kwotę podatku należnego,
 • korektę podatku naliczonego,
 • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,
 • kwotę podatku do zwrotu z urzędu skarbowego,
 • pozostałe dane służące identyfikacji transakcji (m.in. numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku).

W przypadku podatników świadczących usługi poza terytorium kraju, w rejestrach VAT powinna znaleźć się pełna nazwa usługi oraz jej wartość bez podatku.

W pliku JPK_V7 ewidencja sprzedaży powinna zawierać:

 • datę sprzedaży i wystawienia,
 • numer dokumentu,
 • nazwę i adres nabywcy,
 • kwotę netto,
 • kwotę podatku należnego.

Z kolei w ewidencji zakupu znajdują się:

 • nazwa i adres wystawcy,
 • numer faktury,
 • kwota netto,
 • kwota podatku naliczonego.

Dane w ewidencji sprzedaży podatnika zwolnionego z VAT

Ustawa o VAT nie reguluje zakresu danych, jakie powinny znaleźć się w ewidencji sprzedaży podatnika zwolnionego z VAT. Podmioty takie nie przesyłają plików JPK_V7, nie muszą więc stosować w tym celu programów komputerowych i uzgadniać rejestrów ze strukturami plików JPK. Ważne, by prowadzona przez nich ewidencja zawierała informacje wystarczające do stwierdzenia daty i wielkości sprzedaży. Podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą prowadzić ewidencji zakupionych towarów i usług.

W praktyce większość podatników zwolnionych z VAT korzysta z oprogramowania do zarządzania sprzedażą wyposażonego w funkcję prowadzenia ewidencji sprzedaży. To rozwiązanie prostsze i wygodniejsze niż papierowe rejestry.

Ewidencja na kasie fiskalnej

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych ewidencjonowana jest w pamięci kasy rejestrującej. Dokumentem, który stanowi podstawę do obliczenia podatku należnego w tym wypadku, jest raport fiskalny okresowy. Należy pamiętać o sporządzeniu go za pomocą kasy.

Ewidencje VAT, ewidencja sprzedaży w programie Faktura VAT 2023

System finansowo-księgowy Faktura VAT 2023 pozwala nie tylko na wystawianie dokumentów sprzedaży, ale też na prowadzenie ewidencji VAT oraz ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Na bieżąco aktualizowany, program ten jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami. Dzięki temu prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej znacznie upraszcza codzienne funkcjonowanie firmy.

Aby otworzyć ewidencję w programie, z górnego paska wybieramy zakładkę „Księgowość”. Następnie z ikony „Ewidencja VAT” rozwijamy dwie opcje: „Sprzedaż” oraz „Zakup” – wybieramy tę, którą w danym momencie chcemy edytować.

Jednocześnie z prawej strony dostępna jest ikona, za pomocą której uruchomimy zostaje uproszczony rejestr sprzedaży:

Ewidencje VAT

Po wybraniu odpowiedniej ikony, pojawi nam się ewidencja sprzedaży lub zakupu VAT:

Ewidencje VAT 2 1

Lub uproszczony rejestr sprzedaży:

Ewidencje VAT 3

Tak prowadzone ewidencje VAT są zgodne z obowiązującymi przepisami i stanowią podstawę do sporządzenia pliku JPK_V7.

Udostępnij ten artykuł
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 36

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *