Dokumentacja : Pomoc

Pomoc – Kontakt z pomocą techniczną

Faktura VAT 2021 | Pomoc – Pomoc – Kontakt z pomocą techniczną Kontakt z pomocą techniczną Aby zgłosić swoją uwagę lub propozycję zmiany wypełnij poniższe pola formularza, czyli imię, nazwisko i e-mail oraz opisz dokładnie problem lub propozycję zmian i wciśnij “Wyślij”. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Pomoc – Porada dnia…

Faktura VAT 2021 | Pomoc – Pomoc – Porada dnia… Porada dnia… Porady dnia zapewniają informacje o nietórych czynnościach, które można wykonać w programie. Aby włączyć/wyłączyć opcję wyświetlania się porad przy starcie programu, zaznacz/odznacz opcję w budce. Możesz przemieszczać się między poradami naciskając przycisk “Następna porada”. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Pomoc – Aktualizacje

Faktura VAT 2021 | Pomoc – Pomoc – Aktualizacje Aktualizacje Aby zaktualizować program do najnowszej wersji naciskamy przycisk Pomoc -> Pomoc -> Aktualizacje i “Sprawdź”. Opcja automatycznej aktualizacji (online) zapewnia dostęp do najnowszej wersji znajdującej się obecnie na naszym serwerze. Aby włączyć/wyłączyć opcję automatycznej aktualizacji przy starcie programu, zaznacz/odznacz opcję w budce poniżej. Jeśli posiadasz […]

Pomoc – O programie

Faktura VAT 2021 | Pomoc – Pomoc – O programie O programie Tutaj możemy zasięgnąć informacji o wersji programu, licencji. Dostępne są również dane kontaktowe. © 1999-2021 RAFSOFT.NET