Oprogramowanie dla firm

UPO – co to znaczy? Czym jest urzędowe poświadczenie odbioru?

Faktura VAT » UPO – co to znaczy? Czym jest urzędowe poświadczenie odbioru?
Oceń ten post

UPO – co to znaczy dla podatnika składającego deklarację podatkową? Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowi dowód prawidłowego przekazania dokumentów do urzędu skarbowego. Sprawdź, jakim drukom nadawane jest UPO i jak czytać kody pojawiające się po wysyłce deklaracji!

UPO – co to znaczy dla podatnika?

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to dokument wydawany po wysyłce deklaracji podatkowej i innych formularzy do urzędu skarbowego. Nadawany jest drukowi posiadającemu status „200”, czyli takiemu, który otrzymał numer referencyjny i pozytywnie przeszedł weryfikację.

UPO nadawane jest wyłącznie dokumentom ze statusem 200. Poniższe komunikaty świadczą o tym, że deklaracja nie uzyskała tego poświadczenia:

  • 300: nie ma dokumentu
  • Grupa 400: dokument nie został poprawnie złożony. Taka deklaracja nie będzie podlegać dalszej obsłudze i nie zostanie przekazana do urzędu skarbowego,
  • 301, 302, 303: dokument jest nadal przetwarzany.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowi potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej, w tym zeznania podatkowego, przez Internet. Warto pamiętać, że samo wysłanie dokumentów nie jest równoznaczne z ich złożeniem. Potwierdzenia nie stanowi też nadanie numeru referencyjnego.

Unikalny Numer Referencyjny to 32-znakowy kod, dzięki któremu możesz sprawdzić status dokumentu.

Procedura nadania UPO

Uzyskanie numeru UPO potwierdza poprawność wysyłki deklaracji podatkowej i innego dokumentu pod względem formalnym. Aby było to możliwe, musi on przejść następujące etapy:

  • sporządzenie deklaracji podatkowej,
  • przesłanie jej – w tym celu wybieramy „przycisk wyślij”,
  • nadanie numeru referencyjnego,
  • weryfikacja formalna,
  • nadanie statusu 200 – weryfikacja pozytywna lub statusu innego niż 200, który odrzuca druk podatkowy pod względem formalnym,
  • wygenerowanie UPO.

Uzyskanie UPO – co to znaczy dla podatnika pod względem formalnym? Urzędowe Poświadczenie Odbioru nie tylko potwierdza założenie dokumentu. Widnieje na nim także data złożenia deklaracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości UPO stanowi dowód, że druk podatkowy dotarł do urzędu skarbowego wskazanego podczas wypełnienia formularza.

Oczekiwanie na uzyskanie UPO – co to znaczy w praktyce?

W większości przypadków Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wydane praktycznie od razu po wysłaniu prawidłowo sporządzonej deklaracji. Czasem jednak okres oczekiwania na UPO może się przedłużyć. Taka sytuacja ma miejsce, gdy urząd skarbowy otrzymuje wyjątkowo dużą ilość formularzy do weryfikacji.

Najczęściej dzieje się to tuż przed upływem terminu na złożenie dokumentów. Czas oczekiwania na odpowiedź z urzędu skarbowego może wydłużyć się nawet do kilkunastu godzin. W takiej sytuacji warto pamiętać, że momentem złożenia deklaracji podatkowej nie jest sama jej wysyłka, ale właśnie uzyskanie UPO. Co to znaczy dla podatnika? Jeśli składa deklarację na ostatnią chwilę i otrzyma potwierdzenie po ustawowym terminie, tak naprawdę pod względem prawnym spóźnił się z dopełnieniem swojego obowiązku.

Aby uniknąć konsekwencji niedotrzymania terminu złożenia deklaracji podatkowej, należy złożyć w urzędzie skarbowym tzw. czynny żal. Należy w nim wskazać okoliczności spóźnienia.

Czy trzeba przechowywać Urzędowe Poświadczenia Odbioru?

Jak wszystkie inne dokumenty podatkowe, UPO należy przechowywać aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W przypadku deklaracji rocznej okres ten wynosi 5 lat – licząc od końca roku, w związku z którym składane jest rozliczenie. W praktyce oznacza to, że np. UPO otrzymane w odpowiedzi na PIT za 2023 r. należy przechowywać do końca 2028 roku.

Udostępnij ten artykuł
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 34

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *