Jak zmienić/usunąć logo na fakturze?

W programie wybieramy opcję Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Wygląd dokumentu -> Logo i tło.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *