Czy Program Faktura VAT 2020 umożliwia wystawianie faktur w języku niemieckim?

Tak. Opcja -> Faktury -> Dokument -> Nowy dokument sprzedaży i wybór waluty.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *