Oprogramowanie dla firm

Mała księgowość

Faktura VAT » Mała księgowość
5/5 - Liczba ocen: 1

Mała księgowość to nic innego, jak uproszczona forma księgowości przeznaczona dla małych i mikroprzedsiębiorców. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego to przywilej zarezerwowany dla firm spełniających określone warunki. Sprawdź, na czym polega mała księgowość i jak w jej prowadzeniu pomaga program Faktura VAT 2022.

Dla kogo mała księgowość

Przepisy jasno wskazują, jakie podmioty mogą prowadzić uproszczoną, tzw. małą księgowość. Prawo to przysługuje osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub będącym wspólnikami spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej. Warunkiem jest nieprzekroczenie w poprzednim roku rachunkowym limitu przychodów z działalności. Limit ten wynosi 2 mln euro. Przelicza się go na złote po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Dnia 1 października 2021 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił 4,5941 zł. Oznacza to, iż małą księgowość w 2022 r. mogą prowadzić firmy, których przychody w 2021 r. nie przekroczyły 9.188.200 zł.

Mała księgowość jest przywilejem wyłącznie dla podatników korzystających z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym 19%.

Kiedy dokonać zgłoszenia

Przy rozpoczęciu działalności wyboru formy księgowości dokonujemy w zgłoszeniu rejestracyjnym CEIDG-1. W tym samym czasie należy też wybrać okresy płatności podatku – miesięczne lub kwartalne.

W przypadku zmiany formy księgowości, np. z pełnej na małą, podatnik zakłada KPiR na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. Fakt ten musi zgłosić do urzędu skarbowego. Ma na to 20 dni od założenia księgi. W praktyce więc obowiązku tego musi dopełnić do 20 stycznia danego roku lub pierwszego dnia roboczego po 20 stycznia, jeśli dzień ten wypada w sobotę lub w niedzielę.

Księga przychodów i rozchodów

Jak sama nazwa wskazuje, KPiR to prosta ewidencja, w której zapisujemy przychody i koszty działalności. Dzięki niej w łatwy sposób można wyliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Księgę prowadzić można zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, choć pierwsza forma okazuje się zdecydowanie wygodniejsza i częściej wybierana przez przedsiębiorców.

Rozchody w KPiR ujmujemy metodą uproszczoną lub memoriałową. W pierwszej koszty ujmujemy w dacie ich poniesienia. Druga metoda jest nieco bardziej skomplikowana – opiera się na rozdzieleniu kosztów na związane bezpośrednio i pośrednio z osiągniętym w danym roku przychodem. Koszty pośrednie obejmujące dwa lata podatkowe rozdzielamy proporcjonalnie na lata, których dotyczą.

Ryczałt ewidencjonowany

Opłacanie podatku od przychodów ewidencjonowanych to przywilej zarezerwowany dla części przedsiębiorców. Nie obejmuje m.in. wolnych zawodów, właścicieli aptek czy handlu częściami do pojazdów mechanicznych. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, stawka ryczałtu wynosi 17%, 15%, 14%, 12%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%.

Mała księgowość w formie opłacania ryczałtu ewidencjonowanego opiera się wyłącznie na prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji przychodów. W tej formie opodatkowania nie można uwzględnić w wyliczeniu podatku żadnych kosztów. Z tego względu dla wielu firm rozwiązanie to okazuje się po prostu niekorzystne. Niezmiennie najpopularniejszą formą księgowości wśród małych i mikroprzedsiębiorców jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Mała księgowość w programie Faktura VAT 2022

Program finansowo-księgowy Faktura VAT 2022 pozwala nie tylko na sprawne i proste wystawianie dokumentów handlowych, ale też na prowadzenie KPiR oraz rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Małą księgowość uruchamiamy wybierając z górnego paska zakładkę „Księgowość”. Zyskujemy w ten sposób dostęp do prowadzenia m.in. KPiR, uproszczonego rejestru sprzedaży, ewidencji VAT, ale też np. kilometrówki czy raportu kasowego.

Mała księgowość w programie

W czytelnym edytorze wykonujemy wszystkie operacje potrzebne do właściwego obliczenia podatku. To świetne narzędzie dla przedsiębiorców samodzielnie prowadzących swoją małą księgowość.

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *