Oprogramowanie dla firm

Ustawienia – Podstawowe – Wygląd dokumentu

Faktura VAT » Dokumentacja » Ustawienia – Podstawowe – Wygląd dokumentu
Faktura VAT 2021 | Ustawienia – Podstawowe – Wygląd dokumentu

Wygląd dokumentu

Tutaj ustawiamy parametry wyglądu dokumentów.

Logo i tło

Tutaj możemy wskazać plik, w którym zapisane jest nasze logo.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Dobry program do faktur

Teksty – Opisy

Tutaj możemy zmienić treść dodatkowych opisów.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Faktury program

Teksty – Nazwy dokumentów

Tutaj możemy zmienić nazwy typów dokumentów.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Dobry program do wystawiania faktur

Teksty – Nazwy kolumn

Tu możemy zmienić nazwy poszczególnych kolumn.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Wystawianie faktur

Teksty – Tłumaczenia

Tutaj możemy zmienić wersję językową opisu kolumn. Wersję wybieramy z listy dostępnych
wersji, zainstalowanych już w programie.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Program do pisania faktur

Teksty – Dolna stopka

Tutaj ustawiamy wygląd stopki.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Program do fv

Teksty – Dodatkowe

Dodatkowe ustawienia.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Program do faktur dla małych firm

Obiekty

Tutaj ustawiamy, czy dodatkowe elementy(obiekty) mają się drukować, czy też nie.

Jeżeli chcemy drukować kody QR na fakturach zaznaczamy opcję „Drukowanie kodu kreskowego dla danych odbiorcy”.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Program do faktury

Tabela – Nazwy kolumn

Tutaj możemy modyfikować nazwy poszczególnych kolumn tabel.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Program wystawianie faktur

Tabela – Ustawienia

Tutaj zaznaczamy, które kolumny mają być widoczne.

Wybieramy również dokument, którego kolumny mają być skonfigurowane.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Program faktura

Pieczątka i podpis

Tu możemy zdecydować, czy pole na pieczątkę i podpis ma być drukowane.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Faktury vat

Fonty

Tutaj określamy rodzaj i parametry czcionek poszczególnych elementów.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Wezwanie do zapłaty

Style dokumentu

Tutaj określamy styl wydruku dokumentów. Style te są zdefiniowane na stałe w programie.
Po wybraniu danego stylu, jego podgląd pojawia się obok.

Podstawowe - Wygląd dokumentu - Program faktury

© 1999-2021 RAFSOFT.NET