Samouczek – Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej

Faktura VAT 2021 | Samouczek – Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej

Tworzenie faktury zaliczkowej

Z menu panelu Faktury -> Dokument -> „Nowy Dokument” wybieramy pozycję „Sprzedaży”.

Następnie wybieramy ikonę „Faktura zaliczkowa”.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Program faktura

Powstaje nowa faktura zaliczkowa.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Faktury vat oprogramowanie

W zakładce „Dane o firmach” wypełniamy Dane Nabywcy, możemy wybrać z Listy Firm.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Program do fakturowania

W zakładce „Towary, usługi” wypełniamy towar / usługę – możemy wybrać z cennika.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Program do wystawiania faktur vat

Jeżeli kwota końcowej transakcji nie jest dokładnie znana zostawiamy te opcję ustawioną.

Tej fakturze zaliczkowej odpowiada „faktura końcowa z minusami”.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Najlepszy program do faktur

Fakturę należy zapisać i wydrukować.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Program do faktur vat

Tworzenie faktury końcowej z minusami.

Z menu panelu Faktury -> Dokument -> „Nowy Dokument” wybieramy pozycję „Sprzedaży”.

Następnie wybieramy ikonę „Faktura końcowa”.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Dobry program do faktur

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Faktura vat program

W zakładce „Numer, daty” wybieramy sposób zapłaty.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Faktura vat

Zakładka „Dane o firmach” jest już wypełniona danymi z faktury zaliczkowej.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Program faktura

Wprowadzamy pozycję końcową.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Wezwanie do zapłaty

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - System do fakturowania

Wydruk faktury końcowej.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Najprostszy program do faktur

Przykład faktury zaliczkowej i końcowej bez minusów.

Pozycja „Towar, usługi”.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Faktura program

W zakładce „Podsumowanie” pozostaje wyłączona opcja „Zapłacono wszystko”. Wypełniamy kwotę zaliczki > 0.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Program wystawianie faktur

Zapisujemy i drukujemy fakturę.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Faktura vat

Jak tworzymy do tej faktury fakturę końcową

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Program do fv

W zakładce „Podsumowanie” pozostałą kwotę zaliczki.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Fakturowanie

Zapisujemy drukujemy.

Tworzenie faktury zaliczkowej i końcowej - Faktury program

© 1999-2021 RAFSOFT.NET