Oprogramowanie dla firm

Raporty – Płatności – Raport kasowy

Faktura VAT » Dokumentacja » Raporty – Płatności – Raport kasowy
Faktura VAT 2021 | Raporty – Płatności – Raport kasowy

Zestawienie wszystkich operacji kasowych.

Płatności - Raport kasowy - Program do faktur z magazynem

Możemy zmienić numerację klikając w przycisk Płatności - Raport kasowy - Program faktura.

Płatności - Raport kasowy - Program do faktur dla małych firm.

Aby wykonać dokument zbiorczy zaznaczamy pozycję z listy lub dodajemy nową przyciskiem
Płatności - Raport kasowy - Wezwanie do zapłaty.

Płatności - Raport kasowy - Faktury vat oprogramowanie

Najwygodniej jest wybrać wpłacającego z listy firm. Klikamy Płatności - Raport kasowy - Faktury program przy polu
„Wpłacający” i wprowadzamy numer dokumentu. Klikamy Płatności - Raport kasowy - Program do faktur dla małych firm, aby zapamiętać tego
klienta lub wciskamy Płatności - Raport kasowy - Program wystawianie faktur, aby wydrukować jego dane.

Wybieramy drukarkę i wciskamy „OK”.

Płatności - Raport kasowy - Program faktury

Możemy również skorzystać z podglądu.

Płatności - Raport kasowy - Faktury program

© 1999-2021 RAFSOFT.NET