Oprogramowanie dla firm

Magazyn – Magazyn – Dodaj nowy towar

Faktura VAT » Dokumentacja » Magazyn – Magazyn – Dodaj nowy towar
Faktura VAT 2021 | Magazyn – Magazyn – Dodaj nowy towar

Dodaj nowy towar

Tutaj dodajemy nowe towary i usługi do już istniejących.

Pierwszym krokiem jest
wybranie opcji, czego ma dotyczyć: towaru czy usługi. Wybieramy jako „Rodzaj”.

Następnie możemy przypisać towarowi/usłudze grupę. Wybieramy z rozwijanej listy
w prawym górnym rogu okienka.

Kliknięcie w ikonę Magazyn - Magazyn - Dodaj nowy towar - Program do wystawiania faktur
pozwala edytować listę grup i jednostki miar.

Wymagany jest również kod kreskowy, nazwa produktu/usługi oraz PKWiU/SWW oraz rodzaj.

Uzupełniamy pola jednostki miary, a pole stawki VAT wybieramy z listy.
Uzupełniamy ceny i klikamy przycisk „OK”.

Jeśli nie mamy wszystkich danych możemy zapisać
towar tylko z wypełnionymi wymaganymi polami wymienionymi wyżej i uzupełnić je później.

Magazyn - Magazyn - Dodaj nowy towar - Faktury program

Klikając w ikonę Magazyn - Magazyn - Dodaj nowy towar - Program do faktur dla małych firm wybieramy obrazek do
zdjęcia produktu.

Magazyn - Magazyn - Dodaj nowy towar - Faktura program

Żeby przypisać cechy musisz kliknąć zakładkę cechy.

Magazyn - Magazyn - Dodaj nowy towar - Dobry program do wystawiania faktur

© 1999-2021 RAFSOFT.NET