Oprogramowanie dla firm

Magazyn – Druki – Druk WZ

Faktura VAT » Dokumentacja » Magazyn – Druki – Druk WZ
Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk WZ

Druk WZ

Możemy wybrać dostawcę i odbiorcę z listy firm. Dodatkowo określamy ustawienia.

Magazyn - Druki - Druk WZ - Oprogramowanie do faktur

Przyciskiem Magazyn - Druki - Druk WZ - Program fakturowania wybieramy towary lub usługi do wstawienia.

Po wybraniu towaru lub usługi określamy jego ilość i klikamy „Wstaw”.

Magazyn - Druki - Druk WZ - Faktury vat

Przyciskiem
Magazyn - Druki - Druk WZ - Wystawianie faktur
wybieramy firmy do wstawienia.

Możemy dodać, edytować albo usunąć firmę.

Dostępne jest także wyszukiwanie firm

Magazyn - Druki - Druk WZ - Najlepszy program do faktur

Dodatkowo przycisk „Ustawienia” Magazyn - Druki - Druk WZ - Program do faktur offline
udostępnia możliwość zdefiniowania ustawień numeracji.

 

Magazyn - Druki - Druk WZ - Faktura program

Możemy wyświetlać listę dokumentów WZ klikając przycisk „Lista WZ” Magazyn - Druki - Druk WZ - Program do wystawiania faktur

Magazyn - Druki - Druk WZ - Najlepszy program do wystawiania faktur

© 1999-2021 RAFSOFT.NET