Oprogramowanie dla firm

Magazyn – Druki – Druk MM

Faktura VAT » Dokumentacja » Magazyn – Druki – Druk MM
Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk MM

Przesunięcie magazynowe

Magazyn - Druki - Druk MM - Program faktury

Wstawiamy przyciskiem Magazyn - Druki - Druk MM - Program fakturowania
z magazynu głównego towary i usługi, które chcemy przesunąć.

Magazyn źródłowy, z którego ma zostać przesunięty towar/usługa określamy za pomocą listy.

Magazyn docelowy, do którego ma trafić towar również określamy za pomocą listy.

Klikamy Magazyn - Druki - Druk MM - Program faktura vat

Nasze przesunięcie jest widoczne pod przyciskiem Magazyn - Druki - Druk MM - Oprogramowanie do faktur

Magazyn - Druki - Druk MM - Faktury program

© 1999-2021 RAFSOFT.NET