Oprogramowanie dla firm

Inne – Sklepy – Sklepy

Faktura VAT » Dokumentacja » Inne – Sklepy – Sklepy
Faktura VAT 2021 | Inne – Sklepy – Sklepy

Sklepy internetowe

Obsługa sklepów Internetowych przez program Faktura VAT 2020.

Według starszego interfejsu uruchamia się Zamówienie -> Import zamówień.

Inne - Sklepy - Sklepy - Faktury vat

Mamy do wyboru 4 rodzaj sklepów: Oscommerce, VirtueMart, Prestashop i OpenCart.
Dla Virtuermart została dorobiona w roku 2012 obsługa nowszej wersji 2.0, a dla Prestashop
nowszej wersji 1.4.

Możemy kliknąć przycisk do strony pobierania Sterownika MYSQL ODBC.

Okno połączenia ze sklepem internetowym ma 3 zakładki: „Połączenie”, „Towary” i „Zamówienia”.

W zakładce „Połączenie” można sprawdzić działanie połączenia.

Należy wprowadzić: Nazwę serwera, Nr portu – zazwyczaj 3306, bazę danych, Prefix nazw tabel, Użytkownik i hasło.

Inne - Sklepy - Sklepy - Program do wystawiania faktur

W zakładce „Towary” można importować towary ze sklepu do cennika w programie i na odwrót eksportować
towary z cennika programu do sklepu.

Inne - Sklepy - Sklepy - Faktura program

Tak wygląda import towarów do programu.

Inne - Sklepy - Sklepy - Program fakturowania

Tak wygląda eksport towarów programu do sklepu.

Inne - Sklepy - Sklepy - Program wystawianie faktur

W zakładce „Zamówienia” można importować zamówienia ze sklepu do programu.

Inne - Sklepy - Sklepy - Program do wystawiania faktur vat

© 1999-2021 RAFSOFT.NET