Oprogramowanie dla firm

Faktury – Dokument – Nowy dokument zamówienia – formatki

Faktura VAT » Dokumentacja » Faktury – Dokument – Nowy dokument zamówienia – formatki
Faktura VAT 2021 | Faktury – Dokument – Nowy dokument zamówienia – formatki

Poniżej znajduje się opis poszczególnych formatek uzupełnianych przy tworzeniu
nowego dokumentu zamówienia.

Formatki wspólne dla dokumentów zamówienia

Numer, daty

W tej zakładce wprowadzamy następujące dane:

Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Program faktury

Numer dokumentu
Podpowiada się kolejny numer, można oczywiście zmienić go
na własny.Przycisk Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Najprostszy program do faktur uruchamia konfigurację numeracji.
Inny numer
Można wpisać własny numer, innego formatu niż domyślny.
Data wystawienia dokumentu
Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez
kliknięcie w ikonkę
Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Najlepszy program do wystawiania faktur wybieramy
interesującą nas datę
z okna kalendarza.
Data zamówienia
Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez kliknięcie
w ikonkę
Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Prosty program do faktur
wybieramy interesującą nas datę z okna kalendarza.
Termin realizacji
Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez kliknięcie
w ikonkę
Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Faktura vat program
wybieramy interesującą nas datę z okna kalendarza.
Rodzaj
Wprowadzamy rodzaj dokumentu, do wyboru mamy: DUPLIKAT, BEZ OPISU.
Miejsce wystawienia
Miejsce wystawienia.
Zamówienie nr
Można wprowadzić numer zamówienia, na podstawie którego wystawiany
jest dokument zamówienia.
Sposób zapłaty
Forma płatności, lista płatności dostępnych w programie może
być rozbudowana o własne definicje.
Termin zapłaty
Można wybrać z listy lub wprowadzić własny.
Na konto
Numer konta, na który ma zostać dokonana zapłata (wprowadzamy na
bieżąco lub przepisuje się po wybraniu z listy dostępnych kont).
Lista dostępnych kont
Lista kont, zdefiniowana wcześniej, na które może
zostać dokonana wpłata.
Uwagi
Dodatkowe uwagi do dokumentu.Klikając w przycisk
Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Program do wypisywania faktur dodajemy pozycje z listy przykładowych uwag.
Dodatkowy tekst nad tabelą
Tekst ten wydrukuje się nad tabelą zawierającą towary/usługi.
Sposób rozliczenia
Sposób w jaki faktura będzie rozliczana.

Dane o firmach

Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Faktura vat

W tej zakładce wprowadzamy dane o Sprzedawcy oraz Nabywcy. Dodatkowo jest możliwość
wprowadzenia innego nabywcy i innego płatnika. Dane te możemy wpisać ręcznie lub klikając
w przycisk
Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Faktura vat program przywołać listę
wprowadzonych wcześniej firm (w tym miejscu możemy również doda do listy nową firmę,
poprawić istniejąca lub ją usunąć).

Możesz wyszukać firmę w internetowej bazie GUS klikając przycisk Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Wystawianie faktur

Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - System do wystawiania faktur

Towary, usługi

Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Program do faktur

W tej zakładce wprowadzamy towary i/lub usługi stanowiące kolejne pozycje dokumentu
zamówienia.Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Faktura programKolejne pozycje możemy dopisywać bezpośrednio klikając „Dodaj pozycję”
lub też wybrać z listy towarów/usług wcześniej wprowadzonych do programu klikając w „Dodaj z listy”.

Podsumowanie

Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Program fakturowania

W tej zakładce znajdują się najważniejsze informacje podsumowujące dokument zamówienia.
Jest też mozliwość określenia kwoty rozliczenia, odbiorcy, wystawiającego oraz czy na
dokumencie ma drukować się napis 'Towar otrzymałem’.

Dane do wysyłki

Faktury - Dokument - Nowy dokument zamówienia - formatki - Najprostszy program do faktur

W tej zakładce ustawiamy dane do wysyłki.

Jeżeli wszystkie niezbędne dane zostały uzupełnione, aby zapisać dokument należy wybrać:
Faktura->Zapisz jako… (lub jeśli tylko poprawialiśmy dane Zapisz).

© 1999-2021 RAFSOFT.NET