Oprogramowanie dla firm

Faktury – Dokument – Nowy dokument zakupu – formatki

Faktura VAT » Dokumentacja » Faktury – Dokument – Nowy dokument zakupu – formatki
Faktura VAT 2021 | Faktury – Dokument – Nowy dokument zakupu – formatki

Poniżej znajduje się opis poszczególnych formatek uzupełnianych przy tworzeniu
nowego dokumentu zakupu.

Formatki wspólne dla dokumentów zakupu

Numer, daty

W tej zakładce wprowadzamy następujące dane:

Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Program do pisania faktur

Numer dokumentu
Podpowiada się kolejny numer, można oczywiście zmienić go
na własny.

Przycisk Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Program fakturowania uruchamia konfigurację numeracji.

Inny numer
Można wpisać własny numer, innego formatu niż domyślny.
Data wystawienia dokumentu
Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez
kliknięcie w ikonkę
Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Program faktura vat wybieramy
interesującą nas datę
z okna kalendarza.
Data zakończenia dostawy / usługi
Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez kliknięcie
w ikonkę
Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Wezwanie do zapłaty
wybieramy interesującą nas datę z okna kalendarza.
Rodzaj
Wprowadzamy rodzaj dokumentu, do wyboru mamy: DUPLIKAT, BEZ OPISU.
Miejsce wystawienia
Miejsce wystawienia.
Zamówienie nr
Można wprowadzić numer zamówienia, na podstawie którego wystawiany
jest dokument.
Sposób zapłaty
Forma płatności, lista płatności dostępnych w programie może
być rozbudowana o własne definicje.
Termin zapłaty
Można wybrać z listy lub wprowadzić własny.
Na konto
Numer konta, na który ma zostać dokonana zapłata (wprowadzamy na
bieżąco lub przepisuje się po wybraniu z listy dostępnych kont).
Lista dostępnych kont
Lista kont, zdefiniowana wcześniej, na które może
zostać dokonana wpłata.

Uwagi
Dodatkowe uwagi do dokumentu.

Klikając w przycisk
Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Program do faktur dodajemy pozycje z listy przykładowych uwag.

Dodatkowy tekst nad tabelą
Tekst ten wydrukuje się nad tabelą zawierającą towary/usługi.
Sposób rozliczenia
Sposób w jaki faktura będzie rozliczana.

Dane o firmach

Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Program do wystawiania faktur

W tej zakładce wprowadzamy dane o Sprzedawcy oraz Nabywcy. Dodatkowo jest możliwość
wprowadzenia innego nabywcy i innego płatnika. Dane te możemy wpisać ręcznie lub klikając
w przycisk
Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Prosty program do faktur przywołać listę
wprowadzonych wcześniej firm (w tym miejscu możemy również dodać do listy nową firmę,
poprawić istniejąca lub ją usunąć).

Możesz wyszukać firmę w internetowej bazie GUS klikając przycisk Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Program faktura vat

Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Program do faktur vat

Towary, usługi

Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Program do wypisywania faktur

W tej zakładce wprowadzamy towary i/lub usługi stanowiące kolejne pozycje dokumentu
zakupu.

Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Program do wypisywania faktur

Kolejne pozycje możemy dopisywać bezpośrednio w oknie „Dodanie nowej pozycji do faktury”
lub też wybrać z listy towarów/usług wcześniej wprowadzonych do programu.

Podsumowanie

Faktury - Dokument - Nowy dokument zakupu - formatki - Najlepszy program do faktur

W tej zakładce znajdują się najważniejsze informacje podsumowujące dokument zakupu.
Jest też mozliwość określenia kwoty rozliczenia, odbiorcy, wystawiającego oraz czy na
dokumencie ma drukować się napis 'Towar otrzymałem’.

Jeżeli wszystkie niezbędne dane zostały uzupełnione, aby zapisać dokument należy wybrać:
Faktura->Zapisz jako… (lub jeśli tylko poprawialiśmy dane Zapisz).

© 1999-2021 RAFSOFT.NET