Oprogramowanie dla firm

CEIDG

Faktura VAT » CEIDG
4.5/5 - Liczba ocen: 2

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rządowy system elektroniczny, który gromadzi dane wszystkich polskich przedsiębiorców. Sprawdź, jak i w jakich okolicznościach złożyć wniosek do CEIDG. Dowiedz się też, jak odpowiednio się do tego przygotować, by sprawnie dopełnić wszystkich formalności związanych z założeniem firmy.

Czym jest CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej gromadzi dane o wszystkich jednoosobowych działalnościach gospodarczych oraz spółkach cywilnych. Odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji CEIDG jest Minister Gospodarki. Dostępne wcześniej pod osobnymi adresami, CEIDG i konto przedsiębiorcy działają obecnie na portalu biznes.gov.pl. To właśnie tam wykonasz czynności takie jak złożenie dokumentacji związanej z założeniem firmy, zawieszenie jej, zmiana danych lub zamknięcie.

Funkcjonowanie CEIDG zostało ściśle określone przepisami prawa. Zasady działania systemu określa ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Jak złożyć wniosek o wpis do ewidencji CEIDG-1

Najbardziej znanym celem wniosku o wpis do ewidencji CEIDG-1 jest założenie działalności gospodarczej. Ustawodawca maksymalnie ułatwił to nowym przedsiębiorcom – wszystkie czynności można wykonać bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Wniosek CEIDG jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON;
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego NIP;
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przedsiębiorca, który chce być czynnym podatnikiem VAT lub nie spełnia warunków do korzystania ze zwolnienia z tego podatku, musi dodatkowo (poza CEIDG) złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Dodatkowo konieczne jest też osobne zarejestrowanie do ubezpieczeń w ZUS. Pamiętajmy przy tym, że od 1 stycznia 2023 r. każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą obowiązkowo musi posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Aby korzystać z konta na portalu biznes.gov.pl, trzeba posiadać Profil Zaufany, e-dowód lub założyć konto z nazwą użytkownika i hasłem. Przy czym w tym ostatnim przypadku i tak konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Zasadniczo osoba, która planuje otworzenie własnej działalności gospodarczej, powinna zacząć od skorzystania właśnie z jednego z tym dwóch systemów uwierzytelnienia (jeśli go jeszcze nie posiada).

Aktualizacja danych w centralnej ewidencji

CEIDG służy nie tylko do złożenia wniosku o wpis do ewidencji, ale także do zgłoszenia aktualizacji danych. Formularz CEIDG-1 należy przesłać o urzędu w przypadku każdej zmiany danych przedsiębiorcy. Dotyczy to nie tylko danych adresowych czy identyfikacyjnych, ale też np. zmiany podmiotu przechowującego dokumentację księgową.

Zgłoszenie na formularzu CEIDG-1 należy przesłać w przypadku okresowego zawieszenia działalności gospodarczej oraz jej wznowienia, a także zamknięcia firmy.

Jak złożyć firmę przez CEIDG?

Wypełnienie wniosku CEIDG-1 pod względem praktycznym nie jest skomplikowane. Nowy przedsiębiorca musi jednak wcześniej zastanowić się nad kilkoma rzeczami, ustalić fakty na temat swojego statusu – obecnego i przyszłego, wybrać formę opodatkowania itp. Zanim więc przystąpisz do wypełniania zgłoszenia, ustal:

Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przysługuje ono także cudzoziemcom. Jednak musisz być osobą pełnoletnią lub skorzystać z pomocy ustawowego przedstawiciela.

Nazwę firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy w formie nieodmienionej.

Kod PKD. Działalność musi być przypisana do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wybierz kod główny, który najbardziej odpowiada temu, co planujesz wykonywać, ewentualnie kody dodatkowe – nie ma tu żadnego limitu. W niektórych przypadkach wymagane jest jednak pozwolenie na prowadzenie działalności.

Forma opodatkowania w podatku dochodowym. Do wyboru masz: podatek liniowy 19%, skalę podatkową 12% i 32% oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (dla wybranych form działalności).

Sprawdź, czy musisz płacić VAT. Nie każda początkująca firma może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Forma księgowości. Do wyboru masz księgowość pełną i uproszczoną. Zdecyduj też, czy powierzysz swoje rozrachunki zewnętrznemu podmiotowi księgowemu, czy samodzielnie zajmiesz się swoimi rozliczeniami.

Warto też pamiętać, że osoby fizyczne, których dochody z działalności nie przekraczają 50% minimalnej krajowej (w 2023 r. wynosi ona 3.490 zł – do 30 czerwca i 3.600 zł od 1 lipca) mogą prowadzić tzw. działalność nierejestrową. Nie dotyczy to działalności wymagających pozwoleń i koncesji oraz podatników, którzy wykonywali działalność gospodarczą w ostatnich 60 miesiącach.

Udostępnij ten artykuł
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *