Jak dodać nową walutę?

Wystarczy edytować plik waluty.dat, który znajduje się w katalogu Dane programu.

Konstrukcja pliku:

PLN;zł;gr;1

EUR;;;;

USD;$;;

teraz, aby dodać inną walutę wystarczy dopisać jej symbol w następnym wierszu. 1
oznacza walutę domyślnie używaną w programie.

<!--

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *