Dokumentacja : Magazyn

Magazyn – Druki – Druk RW

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk RW Druki RW W tym miejscu wypełniamy dokument wydania z magazynu.Przed dodaniem wydania materiału wprowadzamy numer dokumentu, datę pobrania i termin zwrotu. Daty pobrania wstawiamy przyciskiem Dane pracownika oraz materiał lub towar wstawiamy przyciskiem Przyciskiem wprowadamy dane odbiorcy. Przyciskiem edytujemy dane odbiorcy. Wybieramy materiał lub towar, […]

Magazyn – Druki – Druk MM

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk MM Przesunięcie magazynowe Wstawiamy przyciskiem z magazynu głównego towary i usługi, które chcemy przesunąć. Magazyn źródłowy, z którego ma zostać przesunięty towar/usługa określamy za pomocą listy. Magazyn docelowy, do którego ma trafić towar również określamy za pomocą listy. Klikamy Nasze przesunięcie jest widoczne pod przyciskiem © […]

Magazyn – Druki – Druk PZ

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk PZ Druk PZ Możemy wybrać dostawcę i odbiorcę z listy firm. Dodatkowo określamy ustawienia. Przyciskiem wybieramy towary lub usługi do wstawienia. Po wybraniu towaru lub usługi określamy jego ilość i klikamy “Wstaw”. Przyciskiem wybieramy firmy do wstawienia. Możemy dodać, edytować albo usunąć firmę. Dostępne jest także […]

Magazyn – Druki – Druk WZ

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk WZ Druk WZ Możemy wybrać dostawcę i odbiorcę z listy firm. Dodatkowo określamy ustawienia. Przyciskiem wybieramy towary lub usługi do wstawienia. Po wybraniu towaru lub usługi określamy jego ilość i klikamy “Wstaw”. Przyciskiem wybieramy firmy do wstawienia. Możemy dodać, edytować albo usunąć firmę. Dostępne jest także […]

Magazyn – Magazyn – Spis z natury

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Magazyn – Spis z natury Spis z natury Program uruchamia okno “Cennik towarów i usług” określonego magazynu. Jeśli wcześniej nie ustalaliśmy, jakie ceny mają być brane pod uwagę, program poprosi o podanie tego. Wydruk cennika towarów i usług. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Magazyn – Magazyn – Lista magazynów

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Magazyn – Lista magazynów Lista magazynów Tutaj wybieramy domyślny magazyn, który będzie ustawiony w programie. Aby wybrać magazyn, należy zaznaczyć opcję “Aktywny”. Magazyny dodajemy za pomocą przycisku Magazyny dodajemy za pomocą przycisku Mamy też możliwość pokazania ostrzeżenia przy ilości towaru mniejsze niż wprowadzona. © 1999-2021 RAFSOFT.NET

Magazyn – Magazyn – Dodaj nowy towar

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Magazyn – Dodaj nowy towar Dodaj nowy towar Tutaj dodajemy nowe towary i usługi do już istniejących. Pierwszym krokiem jest wybranie opcji, czego ma dotyczyć: towaru czy usługi. Wybieramy jako “Rodzaj”. Następnie możemy przypisać towarowi/usłudze grupę. Wybieramy z rozwijanej listy w prawym górnym rogu okienka. Kliknięcie w ikonę pozwala […]

Magazyn – Magazyn – Magazyn

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Magazyn – Magazyn Magazyn Mamy tutaj wyświetlone towary i usługi w danym magazynie. Mamy dwie listy wyboru rodzaje i grupy oraz wyszukiwanie po kodzie kreskowym i nazwie. Suwakiem ustalamy poziomy cen. © 1999-2021 RAFSOFT.NET