Oprogramowanie dla firm

Document Category Magazyn

Blog o fakturowaniu i księgowości

Magazyn – Druki – Druk RW

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk RW Druki RW W tym miejscu wypełniamy dokument wydania z magazynu.Przed dodaniem wydania materiału wprowadzamy numer dokumentu, datę pobrania i termin zwrotu. Daty pobrania wstawiamy przyciskiem Dane pracownika oraz materiał lub…

Blog o fakturowaniu i księgowości

Magazyn – Druki – Druk MM

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk MM Przesunięcie magazynowe Wstawiamy przyciskiem z magazynu głównego towary i usługi, które chcemy przesunąć. Magazyn źródłowy, z którego ma zostać przesunięty towar/usługa określamy za pomocą listy. Magazyn docelowy, do którego ma…

Blog o fakturowaniu i księgowości

Magazyn – Druki – Druk PZ

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk PZ Druk PZ Możemy wybrać dostawcę i odbiorcę z listy firm. Dodatkowo określamy ustawienia. Przyciskiem wybieramy towary lub usługi do wstawienia. Po wybraniu towaru lub usługi określamy jego ilość i klikamy…

Blog o fakturowaniu i księgowości

Magazyn – Druki – Druk WZ

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk WZ Druk WZ Możemy wybrać dostawcę i odbiorcę z listy firm. Dodatkowo określamy ustawienia. Przyciskiem wybieramy towary lub usługi do wstawienia. Po wybraniu towaru lub usługi określamy jego ilość i klikamy…

Blog o fakturowaniu i księgowości

Magazyn – Magazyn – Spis z natury

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Magazyn – Spis z natury Spis z natury Program uruchamia okno „Cennik towarów i usług” określonego magazynu. Jeśli wcześniej nie ustalaliśmy, jakie ceny mają być brane pod uwagę, program poprosi o podanie tego. Wydruk…

Blog o fakturowaniu i księgowości

Magazyn – Magazyn – Lista magazynów

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Magazyn – Lista magazynów Lista magazynów Tutaj wybieramy domyślny magazyn, który będzie ustawiony w programie. Aby wybrać magazyn, należy zaznaczyć opcję „Aktywny”. Magazyny dodajemy za pomocą przycisku Magazyny dodajemy za pomocą przycisku Mamy też…

Blog o fakturowaniu i księgowości

Magazyn – Magazyn – Dodaj nowy towar

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Magazyn – Dodaj nowy towar Dodaj nowy towar Tutaj dodajemy nowe towary i usługi do już istniejących. Pierwszym krokiem jest wybranie opcji, czego ma dotyczyć: towaru czy usługi. Wybieramy jako „Rodzaj”. Następnie możemy przypisać…

Blog o fakturowaniu i księgowości

Magazyn – Magazyn – Magazyn

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Magazyn – Magazyn Magazyn Mamy tutaj wyświetlone towary i usługi w danym magazynie. Mamy dwie listy wyboru rodzaje i grupy oraz wyszukiwanie po kodzie kreskowym i nazwie. Suwakiem ustalamy poziomy cen. © 1999-2021 RAFSOFT.NET