Dokumentacja : Magazyn - Druki

Magazyn – Druki – Druk RW

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk RW Druki RW W tym miejscu wypełniamy dokument wydania z magazynu.Przed dodaniem wydania materiału wprowadzamy numer dokumentu, datę pobrania i termin zwrotu. Daty pobrania wstawiamy przyciskiem Dane pracownika oraz materiał lub towar wstawiamy przyciskiem Przyciskiem wprowadamy dane odbiorcy. Przyciskiem edytujemy dane odbiorcy. Wybieramy materiał lub towar, […]

Magazyn – Druki – Druk MM

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk MM Przesunięcie magazynowe Wstawiamy przyciskiem z magazynu głównego towary i usługi, które chcemy przesunąć. Magazyn źródłowy, z którego ma zostać przesunięty towar/usługa określamy za pomocą listy. Magazyn docelowy, do którego ma trafić towar również określamy za pomocą listy. Klikamy Nasze przesunięcie jest widoczne pod przyciskiem © […]

Magazyn – Druki – Druk PZ

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk PZ Druk PZ Możemy wybrać dostawcę i odbiorcę z listy firm. Dodatkowo określamy ustawienia. Przyciskiem wybieramy towary lub usługi do wstawienia. Po wybraniu towaru lub usługi określamy jego ilość i klikamy “Wstaw”. Przyciskiem wybieramy firmy do wstawienia. Możemy dodać, edytować albo usunąć firmę. Dostępne jest także […]

Magazyn – Druki – Druk WZ

Faktura VAT 2021 | Magazyn – Druki – Druk WZ Druk WZ Możemy wybrać dostawcę i odbiorcę z listy firm. Dodatkowo określamy ustawienia. Przyciskiem wybieramy towary lub usługi do wstawienia. Po wybraniu towaru lub usługi określamy jego ilość i klikamy “Wstaw”. Przyciskiem wybieramy firmy do wstawienia. Możemy dodać, edytować albo usunąć firmę. Dostępne jest także […]