Archives: FAQs

Jak zmienić sposób liczenia VAT?

W programie istnieją dwie możliwości liczenia podatku od cen netto lub brutto (jak z kasy fiskalnej). Zmiany dokonujemy podczas wyboru danego dokumentu sprzedaży lub zakupu.

Czy program umożliwia edycję już wystawionego dokumentu?

Tak istnieje możliwości dowolnej edycji już wydrukowanego i zapisanego dokumentu. Opcja Faktury -> Faktury -> Lista dokumentów i tutaj opcja z menu opcji (Popraw) lub wczytanie bezpośrednio dokumentu z pliku opcja Faktury -> Dokument -> Otwórz.