Oprogramowanie dla firm

Polski Ład 2.0 – zmiany w przepisach od 1 lipca 2022

Faktura VAT » Polski Ład 2.0 – zmiany w przepisach od 1 lipca 2022
5/5 - Liczba ocen: 1

Polski Ład 2.0 wprowadza kolejne rewolucje w polskich przepisach. Niższa stawka podatku dochodowego, likwidacja ulgi dla klasy średniej, jednolite terminy składania zeznań rocznych, a dla niektórych – nawet możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku – to tylko niektóre z nich. Czy będą korzystne dla polskich podatników?

Polski Ład 2.0

Polski Ład 2.0 to szereg zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265). Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. Część z nich to od dawna zapowiadane uproszczenia, m.in. w podatku dochodowym. Inne „naprawiają” niedociągnięcia pierwszego Polskiego Ładu.

Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany, które wprowadza Polski Ład 2.0.

Niższa stawka PIT od 1 lipca 2022 r.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) od 1 lipca 2022 r. będą płacić podatek dochodowy według nowej stawki 12%. Obniżenie stawki PIT w pierwszym progu podatkowym (do 120.000 zł) obejmie m.in. osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz umowę zlecenie, a także przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej.

Konsekwencją obniżenia stawki PIT z 17% na 12% jest obniżenie miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek dochodowy. W skali miesięcznej spadnie ona z 425 PLN do 300 PLN, w rocznej – z 5.100 PLN do 3.600 PLN. Polski Ład 2.0 nie zmienia kwoty wolnej od podatku – w dalszym ciągu będzie ona wynosić 30.000 zł.

Co istotne, nowa stawka 12% ma obowiązywać w całym roku podatkowym – od stycznia do końca grudnia 2022 r. Oznacza to, iż podatnicy będą mieli nadpłatę za pierwsze półrocze, którą urzędy skarbowe będą musiały zwrócić po rozliczeniu rocznym w 2023 r. Preferencje zostaną wprowadzone także dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy 19% oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W pierwszym przypadku podatnik będzie mógł wybrać opodatkowanie wg skali podatkowej ex post – na cały rok 2022, po jego zakończeniu. W drugim – do 22 sierpnia 2022 r. za drugie półrocze 2022 r.

Polski Ład 2.00 a JPK PIT/CIT

Polski Ład 2.0 zmienia terminy obowiązkowej elektronizacji ewidencji księgowej i przesyłania jej do urzędów skarbowych. Wymóg obejmie:

  • Od 2024 r.: podatników CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczyły kwotę 50 mln EUR,
  • Od 2025 r.: podatników PIT zobligowanych do przesyłania ewidencji JPK_VAT, a także podatników CIT zobowiązanych do przesyłania JPK_VAT (pozostałych)
  • Od 2026 r.: wszystkich pozostałych podatników PIT i CIT.

Zmiany w składce zdrowotnej

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian pierwszego Polskiego Ładu była likwidacja prawa do odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Polski Ład 2.0 przywraca tę możliwość, ale tylko dla niektórych podatników. Z przywileju tego skorzystają przedsiębiorcy rozliczający się liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej. Przy czym składki zdrowotne będą mogły pomniejszyć podstawę opodatkowania do określonego limitu:

  • Podatek liniowy: 8 700 PLN (pomniejszenie dochodu);
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
  • Karta podatkowa: 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej wciąż będą płacić 9% składki zdrowotnej bez możliwości jej odliczenia.

Koniec ulgi dla klasy średniej

Wprowadzona pierwszą edycją Polskiego Ładu ulga dla klasy średniej miała rekompensować podatnikom brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Rozwiązanie to generowało jednak wiele problemów. Dlatego Polski Ład 2.0 usuwa ulgę dla klasy średniej. Jednocześnie wprowadza możliwości wyrównania dla tych podatników, dla których zmiana ta okaże się niekorzystna.

Nowe przepisy wprowadzają jednorazowe rozwiązanie, które polega na obliczeniu hipotetycznego podatku. Jeśli po zastosowaniu niższej stawki podatku 12% okaże się, że podatnik straci w stosunku do sytuacji, w której korzystałby z ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu różnicę. Podatnik w terminie 21 dni od złożenia zeznania podatkowego zostanie poinformowany o kwocie do zwrotu.

Nowe terminy składania zeznań rocznych PIT

Polski Ład 2.0 ujednolica terminy składania zeznań rocznych PIT. Zeznania PIT-28 i PIT-28S będziemy składać tak jak pozostałe – do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. To istotna zmiana, która obejmie zeznania począwszy od tych składanych za 2022 rok.

Ale uwaga! Nowe przepisy skracają czas wpłaty ryczałtu za grudzień i czwarty kwartał roku. W poprzednim stanie prawnym podatnik miał na to czas do końca lutego. Po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 będzie musiał to zrobić do 20 stycznia.

PIT-2 dla trzech płatników

Polski Ład 2.0 upoważnia podatników, którzy uzyskują przychody z kilku umów, do złożenia PIT-2 u maksymalnie trzech płatników (do tej pory był to tylko jeden płatnik). Kwota zmniejszania zaliczek PIT o comiesięczne odliczenie nie będzie jednak mogła przekroczyć łącznie 3.600 zł rocznie.

Rozwiązanie to obejmie także pracujących emerytów oraz emerytów otrzymujących świadczenia pieniężne od kilku organów rentowych. Co więcej, prawo do złożenia oświadczenia PIT-2 zyskają osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich oraz wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

Pozostałe zmiany wprowadzone przez Polski Ład 2.0

Oprócz opisanych powyżej zmian, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, Polski Ład 2.0 wprowadza też następujące modyfikacje w przepisach:

Likwidacja ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1.500 zł odliczenia od podatku. Zamiast tego samotni rodzice będą mieli prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem lub dwukrotnego skorzystania z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł. Zwiększony ma też zostać limit zarobków, jakie może osiągnąć pełnoletnie uczące się dziecko, by rodzice nie stracili prawa do tej preferencji.

Zmiany w uldze na zabytki. Od 1 stycznia 2023 r. wydatki, które podatnik poniósł na odpłatne zbycie zabytku nieruchomego lub udziału w nim, nie będą już stanowiły podstawy do pomniejszenia dochodu do opodatkowania.

Zmiany w uldze dla młodych, uldze dla rodzin 4+, uldze na powrót oraz uldze dla pracujących seniorów. Ulgi obejmą także zasiłki macierzyńskie.

Wprowadzono też wiele przepisów mających charakter doprecyzowujący. Modyfikacje takie mają rozwiewać wątpliwości podatników i zapobiegać rozbieżnościom interpretacyjnym.

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *