Dokumentacja : Raporty - Platnosci

Raporty – Płatności – Rejestr przelewów

Faktura VAT 2021 | Raporty – Płatności – Rejestr przelewów Rejestr przelewów Do filtrowania dokumentów mamy dwie listy typu przelewów oraz za dany okres czasowy. Przyciskiem opłacamy dokument. Ponowne naciśnięcie odwraca operację. Przyciskiem kasujemy cały rejestr. Musimy potwierdzić operację. Przyciskiem dodajemy: 1) Zwykły przelew 2) Przelew do US 3) Przelew do ZUS Podgląd wydruku. © […]

Raporty – Płatności – Raport kasowy

Faktura VAT 2021 | Raporty – Płatności – Raport kasowy Zestawienie wszystkich operacji kasowych. Możemy zmienić numerację klikając w przycisk . . Aby wykonać dokument zbiorczy zaznaczamy pozycję z listy lub dodajemy nową przyciskiem . Najwygodniej jest wybrać wpłacającego z listy firm. Klikamy przy polu “Wpłacający” i wprowadzamy numer dokumentu. Klikamy , aby zapamiętać tego […]

Raporty – Płatności – Termin płatności

Faktura VAT 2021 | Raporty – Płatności – Termin płatności Termin płatności Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów kasowych, tj. dokument zbiorczy operacji kasowych w ciągu określonego okresu : Możemy w łatwy sposób wydrukować wezwanie do zapłaty, eksportować do Excela lub rozliczyć fakturę klikając na daną fakturę prawym przyciskiem myszy i wybierając z listy daną opcję. Możemy […]

Raporty – Płatności – Rejestr płatności

Faktura VAT 2021 | Raporty – Płatności – Rejestr płatności Rejestr płatności Uzyskujemy tutaj szczegółowe informacje o płatnościach za dany okres czasu : Do wyboru mamy przeglądanie wszystkich rodzajów dokumentów dostępnych w Faktura Vat 2020. Między innymi najważniejsze Faktury VAT, zamówienia i rejestry płatności. Nas interesują rejestry płatności więc rozwijamy w lewej górnej ramce kolumnę […]