Oprogramowanie dla firm

Raporty – Płatności – Rejestr płatności

Faktura VAT » Dokumentacja » Raporty – Płatności – Rejestr płatności
Faktura VAT 2021 | Raporty – Płatności – Rejestr płatności

Rejestr płatności

Uzyskujemy tutaj szczegółowe informacje o płatnościach za dany okres czasu :

Płatności - Rejestr płatności - Program do faktur

Do wyboru mamy przeglądanie wszystkich rodzajów dokumentów dostępnych w Faktura
Vat 2020. Między innymi najważniejsze Faktury VAT, zamówienia i rejestry płatności.
Nas interesują rejestry płatności więc rozwijamy w lewej górnej ramce kolumnę
„Rejestry płatności”. Ukażą się rejestry płatności nierozliczonych, rejestry płatności
rozliczonych i rejestry płatności wg. kontrahentów. Klikając podwójnie w wybraną
płatność zostaniemy przeniesieni do jego edycji w głównym oknie programu. Klikając
w „Popraw” lub podwójnie w wybraną płatność zostaniemy przeniesieni do jego edycji
w głównym oknie programu.

Klikając w Płatności - Rejestr płatności - System do fakturowania wrócimy do edycji dokumentu.

Klikając w Płatności - Rejestr płatności - Najprostszy program do faktur będziemy rozliczać płatność.
Zostanie ona przeniesiona do „Rejestru płatności rozliczonych”.

Płatności - Rejestr płatności - Program do wypisywania faktur

Wyświetlanie płatności z określonego miesiąca
ustawiamy w lewym rogu za pomocą wybrania opcji „Pokaż”. Wpisujemy
datę początkową i końcową. Mamy również do wyboru za „dzisiaj, bieżący tydzień, miesiąc,
rok poprzedni miesiąc, za dany okres, wszystkie”.

Przyciskiem Płatności - Rejestr płatności - Program do fakturowania uruchamiany drukowanie.

Mamy do dyspozycji podgląd dokumentu przed wydrukowaniem.

Płatności - Rejestr płatności - Dobry program do wystawiania faktur

© 1999-2021 RAFSOFT.NET