Faktura VAT bez VAT

Faktura bez vat

Podatnicy zwolnieni z VAT mogą wystawiać faktury lub rachunki. Przy czym obecnie nie ma już znaczenia nazwa dokumentu sprzedaży – liczą się dane, które się w nim znajdują. Sprawdź, co powinna zawierać faktura VAT bez VAT, kiedy nieVAT-owiec obowiązkowo musi ją wystawić i w jakim terminie to zrobić. Dowiedz się też, jak w prosty sposób wystawić dokument w programie Faktura VAT 2020.

Faktura podatnika zwolnionego

Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje przedsiębiorcom, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200.000 zł. Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, dotyczy to zarówno podatników kontynuujących działalność, jak i tych, którzy rozpoczynają ją w tracie roku. Przy czym w tym drugim przypadku należy wziąć pod uwagę przewidywaną wartość sprzedaży, liczoną w proporcji do okresu prowadzenia działalności.

Zwolnienie z VAT przysługuje także ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Czynności podlegające zwolnieniu przedmiotowemu z VAT zostały wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy. Z możliwości tej korzysta wielu podatników – wiąże się z nią m.in. mniejsza ilość formalności i obowiązków. Zwolnieni z VAT nie muszą m.in. wysyłać plików JPK_V7.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik zwolniony z VAT nie ma obowiązku wystawiania faktur. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z żądaniem takim wyjdzie nabywca – ma do tego prawo przez 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru lub świadczenie usługi.

Faktura VAT bez VAT – jakie dane zawiera

Zakres obowiązkowych danych, jakie powinny znaleźć się na fakturze podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT, różni się w zależności od rodzaju i podstawy zwolnienia.

Faktura podatnika zwolnionego z VAT podmiotowo powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer przy zachowaniu ciągłości numeracji,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy,
 • wskazanie nazwy lub rodzaju towaru/usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • jednostkową cenę towarów lub usług,
 • kwotę należności ogółem.

Faktura podatnika zwolnionego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika, a także nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • jednostkową cenę towarów lub usług,
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • kwotę należności ogółem.
 • przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku (nie dotyczy usług wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy)

Podatnik zwolniony z VAT podmiotowo, na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, może podać na fakturze podstawę zwolnienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

Termin wystawienia faktury

Podatników korzystających ze zwolnienia z VAT obowiązują takie same terminy, co czynnych podatników VAT. Faktura VAT bez VAT co do zasady powinna być wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiła dostawa towaru lub świadczenie usług.

Wystawianie faktur bez VAT w programie Faktura VAT 2020

Program Faktura VAT 2020 został przystosowany zarówno do potrzeb czynnych podatników VAT, jak i przedsiębiorców korzystających ze zwolnień z tego podatku. Wystawienie faktury VAT bez VAT jest w tym systemie bardzo proste. Aby rozpocząć edycję, z menu głównego wybieramy „Nowy dokument” -> „Sprzedaży”. Otwiera się okno, w którym klikamy ikonę „Faktura”. Następnie w ostatniej pozycji z listy po prawej zaznaczamy „Podatnik zwolniony z VAT” i wciskamy OK.

faktura podatnik zwolniony z vat

Uzyskujemy praktyczny edytor, w którym ustawiamy parametry faktury, dane o firmach, towarach i usługach. Program nie naliczy automatycznie stawek VAT.

Program Faktura VAT

Podgląd wszystkich wystawionych dokumentów sprzedaży uzyskamy po kliknięciu na ikonę „Lista dokumentów” w górnym menu programu Faktura VAT 2020.

lista dokumentów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *