Oprogramowanie dla firm

Dokumenty magazynowe – WZ, PZ

Faktura VAT » Dokumenty magazynowe – WZ, PZ
Oceń ten post

Ważne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, dokumenty magazynowe służą do zarządzania stanami magazynowymi. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego programu do fakturowania z magazynem pozwalają m.in. kontrolować bieżące stany i dostępność towarów. Sprawdź, jak prawidłowo wystawić dokumenty WZ i PZ oraz jak to w prosty sposób zrobić w programie Faktura VAT 2022 PRO.

Podstawowe dokumenty magazynowe

Zasady dokumentowania obrotu magazynowego zostały określone w ustawie z 29 września 1994 o rachunkowości. Dokumenty magazynowe dzielimy ze względu na kierunek przypływu towarów na przychodowe i rozchodowe.

Dokumenty magazynowe przychodowe to:

 • Przyjęcie zewnętrzne (PZ)
 • Przyjęcie wewnętrzne (WZ)
 • Zwrot wewnętrzny (ZW)
 • Przesunięcie magazynowe (MM)

Rozchodowe to:

Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów co do zasady nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej. W praktyce jednak większość firm handlowych się na to decyduje – chociażby ze względu na rzetelną kontrolę obrotu towarów. Prowadzenie dokumentacji magazynowej jest bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania przepływem towarów handlowych, materiałów czy produktów gotowych. Ostatecznie o prowadzeniu bądź nie magazynu decyduje właściciel firmy lub kierownik jednostki. Może też ustalić formę dokumentacji.

Przyjrzyjmy się zatem podstawowym dokumentom wykorzystywanym w działalności gospodarczej z magazynem: PZ i WZ.

Przyjęcie zewnętrzne – PZ – dane na dokumencie

Dokument PZ – przyjęcie zewnętrzne – wystawiamy przy odpłatnym lub nieodpłatnym przyjęciu towaru do magazynu. Ma szczególne znaczenie przy przyjęciach niefakturowanych – stanowi wtedy jedyną formę udokumentowania przyjęcia towaru.

Dokumenty magazynowe PZ powinny zawierać następujące dane:

 • kolejny numer dokumentu
 • data wystawienia
 • data przyjęcia towaru/materiału
 • oznaczenie towaru/materiału
 • cena jednostkową
 • ilość przyjętego towaru/materiału
 • dane wystawiającego i dane dostawcy
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu
 • podpis dostawcy i odbierającego

Dokument przyjęcia zewnętrznego wystawia pracownik na podstawie otrzymanego dokumentu potwierdzającego dostawę, faktury zakupu lub zamówienia.

Przyjęcie zewnętrzne – WZ – dane na dokumencie

Dokument WZ – przyjęcie zewnętrzne – stanowi niejako „odwrotność” PZ. Wystawiamy go wtedy, gdy to my odpłatnie lub nieodpłatnie przekazujemy towary z naszego magazynu do odbiorcy zewnętrznego.

Dokumenty magazynowe WZ powinny zawierać następujące dane:

 • kolejny numer dokumentu
 • data wystawienia
 • data wydania towaru/materiału
 • oznaczenie towaru/materiału
 • cena jednostkową
 • ilość wydanego towaru/materiału
 • dane wystawcy i odbiorcy
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania WZ

W wielu przypadkach WZ służy do wstępnego dokumentowania sprzedaży, np. gdy przedstawiciel handlowy nie ma możliwości w danym momencie wystawienia faktury. Przy czym do każdej WZ należy wystawić fakturę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

Ważne! Dokumenty magazynowe PZ i WZ nie podlegają opodatkowaniu VAT, nie generują obowiązku płatności ani nie wymagają wykazania w rejestrach VAT. Nie są też dowodami księgowymi. Służą one wyłącznie do aktualizowania stanów magazynowych.

Dokumenty magazynowe w programie Faktura VAT 2022

Nowoczesny system finansowo-księgowy Faktura VAT 2022 w wersji PRO pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie magazynem. Aby wystawić podstawowe dokumenty magazynowe – PZ i WZ – wystarczy wybrać zakładkę „Magazyn”, a następnie kliknąć w odpowiednią ikonę:

Dokumenty magazynowe - WZ, PZ

Otworzy się praktyczny edytor z dostępem m.in. do kartoteki towarów i usług, cenników, odbiorców itd. Po uzupełnieniu niezbędnych pól wystarczy kliknąć „Zapisz”:

WZ

Dokument można od razu wydrukować lub zapisać w formacie elektronicznym. Tak sporządzony spełnia wszystkie aktualne wymagania ustawodawcy.

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *