Oprogramowanie dla firm

Wartość firmy (Goodwill) – co to jest?

Faktura VAT » Wartość firmy (Goodwill) – co to jest?
5/5 - Liczba ocen: 1

Wartość firmy tzw. Goodwill to złożone pojęcie, różnie definiowane przez różne przepisy. Wycena wartości firmy ma jednak kluczowe znaczenie np. przy sprzedaży przedsiębiorstwa. Jak określić wartość firmy w praktyce?

Czym jest wartość firmy?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, wartość firmy stanowi różnica pomiędzy ceną nabycia określonej jednostki (firmy lub innego podmiotu), a wartością godziwą przejętych aktywów netto. Wartością tą są aktywa pomniejszone o wartość zobowiązań.

Wartość Goodwill powstaje np. przy przejęciu firmy w drodze fuzji. Gdy ma dojść do zakupu przedsiębiorstwa, konieczne jest dokonanie całościowej wyceny majątku będącego przedmiotem przejścia.

Porównanie aktywów i wartości rynkowej pozwala na ocenę rzeczywistej wartości firmy. Jeśli różnica pomiędzy ceną ekonomiczną a księgową jest dodatnia, staje się określnym składnikiem wartości niematerialnych – Goodwill.

Wartość firmy – Goodwill w praktyce

W praktyce na wartości Goodwill składają się elementy takie jak reputacja firmy, zawarte kontrakty, renoma firmy, procesy biznesowe, wyniki firmy, know-how pracowników, zaufanie dostawców czy relacje z partnerami.

Warto pamiętać, iż wraz z rozwojem technologii wycena Goodwill zyskuje na znaczeniu. Często okazuje się nawet, że wartość firmy Goodwill jest kluczowym atutem, który decyduje o zakupieniu przedsiębiorstwa przez inwestora. Oszacowana na podstawie perspektywy rozwoju i rentowności inwestycji podejmowanych przez daną firmę, z uwzględnieniem jej pozycji na rynku, może przechylić szalę decyzji na rzecz zakupu przedsiębiorstwa.

Wartość firmy: Goodwill a Badwill

Oczywiście może zdarzyć się, że wycena wartości firmy będzie ujemna. Wtedy mamy do czynienia z tzw. Badwill. O Badwill mówimy, gdy wartość godziwa przejętych aktywów netto jest wyższa od ceny nabycia przedsiębiorstwa. Tak rozumianą wartość firmy mierzymy w pasywach. Badwill firma zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Jakie znaczenie ma wycena Goodwill?

Goodwill określa potencjał rozwojowy kupowanego przedsiębiorstwa. Jest czymś więcej niż wartość pieniężna. Funkcjonuje ujemna i dodatni wartość firmy – może mieć to kluczowe znaczenie przy przejęciu podmiotu. Co istotne, nabywca przedsiębiorstwa nie wykazuje wartości firmy w bilansie. Pojawia się ona za to na specjalnych kontach skonsolidowanych. Z tego względu nowy właściciel wykazuje wartość firmy tylko w bilansie skonsolidowanym.

Wartość firmy w bilansie skonsolidowanym oznacza, że obie firmy – przejmowaną i przejmującą – ujmuje się jako jeden podmiot.

Udostępnij ten artykuł
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *