Oprogramowanie dla firm

Samouczek – Ustawienie sposobu drukowania

Faktura VAT » Dokumentacja » Samouczek – Ustawienie sposobu drukowania
Faktura VAT 2021 | Samouczek – Ustawienie sposobu drukowania
Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu lub F12. Wybieramy gałąź „Sposób drukowania”.konfiguracja

Tutaj możemy zmienić ustawienia drukowania dokumentu. Klikamy w „Ustaw marginesy…” :konfiguracja marginesy

Zobaczymy nowe okienko z możliwością ustawienia górnego marginesu.
Aby zaakceptować
zmianę należy wcisnąć OK.

Możemy również zmienić rozmiar strony. Klikamy w „Ustaw rozmiar strony” :konfiguracja rozmiar strony

Zobaczymy nowe okienko z możliwością szerokości i wysokości strony.
Możemy wybrać ustawienia
automatyczne lub wpisać wartości.
Aby zaakceptować
zmianę należy wcisnąć OK.

Kiedy zmienimy marginesy możemy ustawić również : drukowanie według określonego wzoru (DUPLIKAT, BEZ ODPISU)

Jeśli chcemy, aby do drukowanej faktury dołączane były
także oświadczenia bądź przelewy, WZ lub potwierdzenie nadania zaznaczamy tę opcję.

A jeśli
po wydrukowaniu dokumentu chcemy potwierdzić wystawienie zaznaczamy „Potwierdź wystawienie (opcja
internet)”.

© 1999-2021 RAFSOFT.NET