Oprogramowanie dla firm

Faktury – Faktury – Szybka sprzedaż

Faktura VAT » Dokumentacja » Faktury – Faktury – Szybka sprzedaż
Faktura VAT 2021 | Faktury – Faktury – Szybka sprzedaż

Szybka sprzedaż

Na widocznym oknie mamy możliwość prowadzić szybką sprzedaż detaliczną (jak przy kasach w supermarketach). Możemy otworzyć to okno z poziomu okna głównego
programu za pomocą skrótu klawiaturowego F10.

Faktury - Faktury - Szybka sprzedaż - Dobry program do faktur

Pozycje dodajemy zaznaczeniem konkretnego towaru lub usługi i zatwierdzamy przyciskiem
„Wstaw towar” lub przez skrót klawiaturowy F4.

Możemu również udzielać upusty na pozycję oraz cały paragon:

Faktury - Faktury - Szybka sprzedaż - Program do faktur dla małych firm

Do każdej opcji w tym oknie przypisany jest skrót klawiaturowy co ułatwia prowadzenie szybkiej sprzedaży detalicznej.

Po zakończeniu pracy możemy zapisać i wydrukować dokument.

Rozliczenie wygląda w sposób następujący (po zakończeniu pracy i wciśnięciu klawisza ESC):

Faktury - Faktury - Szybka sprzedaż - Program do fakturowania

Wybraliśmy sposób zapłaty gotówką. Wprowadzamy kwotę.

Faktury - Faktury - Szybka sprzedaż - System do wystawiania faktur

© 1999-2021 RAFSOFT.NET