Oprogramowanie dla firm

Faktury – Faktury – Druk seryjny

Faktura VAT » Dokumentacja » Faktury – Faktury – Druk seryjny
Faktura VAT 2021 | Faktury – Faktury – Druk seryjny

Druk seryjny

Na widocznym oknie zaznaczamy w kolumnie z listy firm firmy. Aby dodać firmę należy
kliknąć w przycisk Faktury - Faktury - Druk seryjny - Dobry program do wystawiania faktur

Możemy również wczytać skrypt.

Faktury - Faktury - Druk seryjny - Program faktury

Klikając Faktury - Faktury - Druk seryjny - Faktura vat program drukujemy adresy na:

Faktury - Faktury - Druk seryjny - Program do faktur vat

1) etykietach

2) listach

3) kopertach

4) potwierdzenie nadania

Ustawienia dokumentu – wyznaczamy daty, rodzaj oraz sposoby liczenia, sposób i termin
zapłaty i pozostałe pola. Opcje drukowania – do wypełnienia jest również pole „Dokument wystawił”.

Wciskamy „Drukuj”.

Faktury - Faktury - Druk seryjny - Dobry program do wystawiania faktur

W widocznym okienku wybieramy drukarkę.

„Opcje wydruku faktury” – określamy styl druku.

Mamy możliwość zapisu do pliku oraz wysłania e-mailem.

Faktury - Faktury - Druk seryjny - System do wystawiania faktur

© 1999-2021 RAFSOFT.NET