Oprogramowanie dla firm

Faktury – Dokument – Nowy dokument – Sprzedazy – formatki

Faktura VAT » Dokumentacja » Faktury – Dokument – Nowy dokument – Sprzedazy – formatki
Faktura VAT 2021 | Faktury – Dokument – Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży – formatki

Poniżej znajduje się opis poszczególnych formatek uzupełnianych przy tworzeniu
nowego dokumentu sprzedaży.

Formatki wspólne dla dokumentów sprzedaży

Numer, daty

W tej zakładce wprowadzamy następujące dane:

Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program faktura vat

Numer dokumentu

Podpowiada się kolejny numer, można oczywiście zmienić go
na własny.

Przycisk Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program faktura vat uruchamia konfigurację numeracji.

Inny numer

Można wpisać własny numer, innego formatu niż domyślny.

Data wystawienia dokumentu

Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez
kliknięcie w ikonkę
Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program fakturowania wybieramy
interesującą nas datę
z okna kalendarza.

Data zakończenia dostawy/usługi

Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez kliknięcie

w ikonkę

Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - System do wystawiania faktur

wybieramy interesującą nas datę z okna kalendarza.

Rodzaj

Wprowadzamy rodzaj dokumentu, do wyboru mamy: DUPLIKAT, BEZ OPISU.

Miejsce wystawienia

Miejsce wystawienia.

Zamówienie nr

Można wprowadzić numer zamówienia, na podstawie którego wystawiany
jest dokument sprzedaży.

Sposób zapłaty

Forma płatności, lista płatności dostępnych w programie może
być rozbudowana o własne definicje.

Termin zapłaty

Można wybrać z listy lub wprowadzić własny.

Na konto

Numer konta, na który ma zostać dokonana zapłata (wprowadzamy na
bieżąco lub przepisuje się po wybraniu z listy dostępnych kont).

Lista dostępnych kont

Lista kont, zdefiniowana wcześniej, na które może
zostać dokonana wpłata.

Uwagi

Dodatkowe uwagi do dokumentu.

Klikając w przycisk
Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Faktury vat oprogramowanie dodajemy pozycje z listy przykładowych uwag.

Dodatkowy tekst nad tabelą

Tekst ten wydrukuje się nad tabelą zawierającą
sprzedawane towary/usługi.

Sposób rozliczenia

Sposób w jaki faktura będzie rozliczana.

Dane o firmach

Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program do faktur

W tej zakładce wprowadzamy dane o Sprzedawcy oraz Nabywcy. Dodatkowo jest możliwość
wprowadzenia innego nabywcy i innego płatnika. Dane te możemy wpisać ręcznie lub klikając
w przycisk

Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program do faktur przywołać listę
wprowadzonych wcześniej firm (w tym miejscu możemy również dodać do listy nową firmę,
poprawić istniejąca lub ją usunąć).

Możesz wyszukać firmę w internetowej bazie GUS klikając przycisk Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program do fakturowania

Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Fakturowanie

Towary, usługi

Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program do faktur dla małych firm

W tej zakładce wprowadzamy towary i/lub usługi stanowiące kolejne pozycje dokumentu
sprzedaży.

Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program do wystawiania faktur vat

Kolejne pozycje możemy dopisywać bezpośrednio klikając „Dodaj pozycję”
lub też wybrać z listy towarów/usług wcześniej wprowadzonych do programu klikając w „Dodaj z listy”.

Podsumowanie

Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program do generowania faktur

W tej zakładce znajdują się najważniejsze informacje podsumowujące dokument sprzedaży.
Jest też możliwość określenia kwoty rozliczenia, odbiorcy, wystawiającego oraz czy na
dokumencie ma drukować się napis „Towar otrzymałem”.

Faktura VAT

Faktury - Dokument - Tworzenie nowego dokumentu sprzedaży - formatki - Program do faktur offline

Jeśli zaznaczyliśmy poprzednio opcję „Szybkie wystawianie dokumentów” zostaniemy od razu przeniesieni do tej zakładki.

W tym miejscu mamy możliwość szybkiego wystawienia faktury kilkoma kliknięciami.

Wybieramy odbiorcę. Wybieramy również datę wystawienia faktury, sposób zapłaty i towary lub usługi.

Jeżeli wszystkie niezbędne dane zostały uzupełnione, aby zapisać dokument należy wybrać:
Faktura->Zapisz jako… (lub jeśli tylko poprawialiśmy dane Zapisz).

© 1999-2021 RAFSOFT.NET