Dokumentacja : Kasa - Kasa

Kasa – Kasa – Druk KP/KW

Faktura VAT 2021 | Kasa – Kasa – Druk KP/KW Druk KP/KW Okno służy do sporządzania dokumentów “Kasa przyjmie”, “Kasa wyda”. Najwygodniej jest wybrać wpłacającego z listy firm. Klikamy przy polu “Wpłacający” i wprowadzamy numer dokumentu. Określamy operację KP / KW. Wybieramy Wystawcę i Odbiorcę przyciskiem . Możemy dodać do listy Wystawców lub listy Odbiorców […]

Kasa – Raport kasowy

Faktura VAT 2021 | Kasa – Raport kasowy Raport kasowy Zestawienie wszystkich operacji kasowych. Możemy zmienić numerację klikając w przycisk . . Aby wykonać dokument zbiorczy zaznaczamy pozycję z listy lub dodajemy nową przyciskiem . Najwygodniej jest wybrać wpłacającego z listy firm. Klikamy przy polu “Wpłacający” i wprowadzamy numer dokumentu. Klikamy , aby zapamiętać tego […]